Erasmus+ Programı Kapsamında Yürütülen Siber Güvenlik Eğitim Müfredatı Projesi Açılış Toplantısı Zonguldak’ta Yapıldı

Avrupa Birliği tarafından finanse edilen ve Türkiye Ulusal Ajansı’nın koordinasyonunu sağladığı, “Erasmus+ Programı Ana Eylem 2 (KA2)- Yenilik Geliştirmeye Yönelik Stratejik Ortaklıklar” ana başlığında Mesleki Eğitim Stratejik Ortaklıklar Projeleri kapsamında 2016-2018 döneminde Karaelmas Siber Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezinin de ortağı olduğu projenin ilk toplantısı Zonguldak’ta gerçekleştirildi.

Ülkemizde Erasmus+ Programı kapsamında Ulusal Ajans tarafından desteklenen 22 projeden birisi olarak ayrı bir öneme sahip  “Bilişim Teknolojileri Alanında Siber Güvenlik Teknolojilerinde Yenilikçi Ders Müfredatının Araştırılması, Geliştirilmesi ve Farkındalık Artışı Sağlanması” adlı proje, Zonguldak’ın bu programdaki ilk ve tek çalışması.

Proje koordinatörü Zonguldak Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ev sahipliğinde Batı Karadeniz Kalkınma Ajansı (BAKKA) toplantı salonunda gerçekleştirilen açılış toplantısına proje ortaklarından Bülent Ecevit Üniversitesi Karaelmas Siber Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezi yetkilileri ile Almanya, İngiltere, İspanya, İtalya, Portekiz ve Litvanya’dan diğer proje ortakları katıldı.

Toplantı süresince, gelişen siber saldırı teknikleri, siber saldırıların ülkelere verdiği zararlar ile bu saldırıların sosyal boyutları irdelenerek, oluşturulacak ders müfredatı ve uzaktan eğitim sisteminin yol haritaları belirlendi. Açılış toplantısına Bülent Ecevit Üniversitesini temsilen katılan Karaelmas Siber Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erkan Çetiner, içeriği ve yöntemi gün geçtikçe değişen siber saldırıların bertaraf edilmesi için tedbirlerin ivedilikle revize edilmesi gerekliliğini belirterek Siber Güvenlik alanında yeni ve yenilikçi çalışmalara hız verilmesinin önemini vurguladı. Dünyadaki siber güvenlik eğitimlerinin incelenerek artılarının ve eksilerinin belirlenmesi, siber güvenlik alanında artan ihtiyaca bağlı olarak yeterli sayıda insan kaynağını yetiştirmesinde eğitim kurumlarının tutumu ve 6 sigma kuralının uygulanması gerektiğini ifade eden Çetiner, projenin açılış toplantısının son derece verimli geçtiğini belirtti.

BEÜ Karaelmas Siber Güvenlik Araştırma ve Uygulama Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Yrd. Doç. Dr. Erkan Çetiner, dünya geleceğinde son derece hassas ve stratejik bir öneme sahip siber güvenlik alanında geliştirilen projenin hazırlanması ve uygulama sürecinde sağladığı katkı için Zonguldak Valisi Sn. Ali Kaban, BEÜ Rektörü Sn. Prof. Dr. Mahmut Özer ile BAKKA Genel Sekreteri v. Recep Serkan Alkan’a teşekkür etti.

Tüm katılımcılar tarafından siber güvenlik alanında ülkelerindeki çalışmalardan örnekler verilen toplantı, proje kapsamında önümüzdeki dönemde yapılacak faaliyetlerin belirlenmesiyle sona erdi.Yayınlanma Tarihi : 03.04.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin