Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezinin İlk Değerlendirme Raporu Yayımlandı

Öğrencilerimizin akademik başarılarını etkileyen faktörleri belirlemek ve bu başarıları desteklemek amacıyla başlatılan çalışmalara yönelik değerlendirme raporunun ilki yayımlandı.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi tarafından öğrencilerin akademik başarılarını etkileyen faktörleri belirlemek ve bu konularda çalışmalar yapmak amacıyla, Ereğli Eğitim Fakültesi “pilot fakülte” olarak belirlenmiş ve 2017-2018 Akademik yılı içinde öğrencilere anket uygulanmıştır. Çalışma grubu tarafından elde edilen veriler analiz edilerek tespit edilen bulgular ve sonuçlar ‘’Ereğli Eğitim Fakültesinde Öğrenim Gören Öğrencilerin Çalışma Becerileri Algılarının İncelenmesi” başlıklı rapor haline getirilerek Eğitim Çalışmaları Uygulama ve Araştırma merkezinin web sayfasında yayımlanmıştır. Söz konusu uygulamalar önümüzdeki dönemde üniversitemizin diğer birimlerinde de uygulanacak olup elde edilen sonuçlar yine internet sayfamızdan paylaşılacaktır.

Dekan Prof. Dr. Soner Yavuz: “ Değerlendirme raporu bulguları, üniversitemiz birimlerinin iyileştirici düzenlemelerinde önemli rol oynayacak”

Hazırlanan bu raporların en önemli amacının, raporlarda belirtilen bulgular ışığında birimlerimizin iyileştirici bazı düzenlemeleri yapacak olmaları ve yapılacak iyileştirmelerin eğitim-öğretim hayatına yansımalarının ilerleyen dönemlerde görebilecek olunması olduğunun altını çizen Eğitim Fakültesi Dekanı Yavuz,  “Elde edilecek bu gelişmeler, hazırlanan değerlendirme raporlarının öneminin daha fazla anlaşılmasını sağlayacaktır.” dedi.

Yavuz, söz konusu faaliyetler için merkez yönetimi ile danışma kurulu üyelerine ve değerlendirme raporunu hazırlayan Dr. Öğr. Üyesi Özgür Murat Çolakoğlu ve Arş. Gör. Esma Nur Karameşe’ye emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Hazırlanan rapora http://egitmer.beun.edu.tr/arastirmalar/1/raporlar.html linki üzerinden ulaşabilirsiniz.Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin