Dünya Biyologlar Günü Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü Tarafından Hazırlanan Bilimsel Etkinliklerle Kutlandı

Üniversitemiz Fen Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü her yıl farklı bilimsel etkinlikler ile kutladıkları “16 Nisan Dünya Biyologlar Günü” ve “25 Nisan Dünya DNA Günü”nü bu yıl da öğretim üyeleri ve öğrencilerin birlikte hazırladıkları bilimsel ekinliklerle kutladı.

“Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanunu” gereğince bünyesinde Ar-Ge merkezi kurarak Ar-Ge Merkezi Belgesi almaya hak kazanan insan, gıda ve hayvan sağlığı alanlarında yüksek teknoloji ürünleri geliştiren ve inovasyona öncülük eden Diagen Biyoteknolojik Sistemler A.Ş. Ar-Ge Merkezi’nin yönetcisi Uzman Biyolog Hüseyin Karacan, Merkez çalışanı ve Biyoloji Bölümünün 2016-2017 mezunu olan Biyolog Bahattin Horasan Üniversitemiz Tahir Karauğuz konferans salonunda öğretim üyelerine ve öğrencilere “Biyologların ülkemizdeki temel ve klinik araştırmalardaki önemi, Ar-Ge merkezlerindeki rolleri, mezun Bahattin Horasan’ın özelinde Biyoloji öğrencilerinin mezuniyet öncesi ve sonrası hedefleri ile ilgili başarı hikayeleri” konularında seminerler verdiler. Eş zamanlı olarak Sezai Karakoç Kültür Merkezi Fuaye Alanında saat 13.30-17.30 arasında biyolojinin çeşitli konularında öğrenciler tarafından hazırlanan posterler, hücre ve biyomoleküllerin model tasarımları ile çeşitli bitki ve hayvan örneklerini içeren Müze örnekleri sergilendi. FEDEK tarafından üniversitemizde akredite edilen ilk, ülkemizde ise üçüncü bölüm olan; Biyoloji Bölümü öğrencileri “eğitim öğretimde kalite güvencesi” açısından önemli bir kriter olarak “derslerde tasarım yönünün” geliştirildiği ve kazanılan kişisel temel bilgi, beceri ve yeteneklerinin ortaya konulduğu sergiye yoğun ilgi gösterildi.

Seminer ve sergiye bölüm öğretim üyeleri,  araştırma görevlileri, öğrencileri ile üniversitemizin diğer birimlerinden akademik, idari personel ve öğrenciler katıldı. Seminer sonunda Biyoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Kemal Büyükgüzel tarafından bölümün eğitim öğretim, araştırma ve topluma hizmet faaliyetleri ile kalite güvencesi süreçlerindeki çalışmaları, mevcut ve mezun öğrencilerimizin bu süreçlerdeki rolleri anlatıldı ve konuşmacılara üniversitemizin hediyeleri takdim edilerek, etkinliğin düzenlenmesinde görev alan tüm öğretim üyelerine, öğrencilere ve verdikleri desteklerden dolayı Rektörümüz sayın Prof. Dr. Mustafa Çufalı’ya teşekkür edildi.Yayınlanma Tarihi : 18.04.2018
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin