Denizcilik Fakültesinde Dış Paydaş Toplantısı Düzenlendi

Denizcilik Fakültesi Akademik ve İdari Personelinin düzenlediği  “Dış Paydaş” toplantısı, TMMOB GEMIMO (Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası)  Yönetim Kurulu temsilcileri ile 03.05.2018 tarihinde Denizcilik Fakültesinde, Denizcilik Fakültesi Dekan Vekili Prof. Dr. Yüksel AYAZ’ın makamında gerçekleştirildi.

Denizcilik eğitimi ve sorunlarının konuşulduğu toplantıya TMMOB GEMIMO (Gemi Makineleri İşletme Mühendisleri Odası) Yönetim Kurulunu temsilen, Yönetim Kurulu Başkanı Feramuz AŞKIN, Yönetim Kurulu II. Başkanı Ahmet Yaşar Canca, Genel Sekreter Dr. Görkem Kökkülünk ve İdari İşler Koordinatörü Seher Acar katıldı. Toplantı boyunca paydaşlar denizcilik eğitimi ve sektör ile ilgili konular hakkında müzakerelerde bulundu.  Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği açısından yeni gereksinimler, donanımlı personel ihtiyacı ve mesleğin geleceği ile ilgili konuların da konuşulduğu toplantıda, özellikle nitelikli lisansüstü eğitim ihtiyacının denizcilik alanında üzerinde durulması gereken bir husus olduğu vurgulanarak bu sorun hakkında öneriler oluşturuldu. Toplantı Denizcilik Fakültesi Dekan V. Prof. Dr. Yüksel Ayaz,  Dekan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Fatih Dinçer, Gemi Makineleri İşletme Mühendisliği Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Hakan Demirel, Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölüm Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Berk Yıldız,  Denizcilik İşletmeleri Yönetimi Bölümü Arş. Gör Umur Bucak ve Fakülte Sekreteri Halit Mollaoğlu’nun konuklara teşekkür belgelerini ve Üniversitemizin çeşitli hediyelerini takdim etmeleri ile son buldu.Yayınlanma Tarihi : 08.05.2018
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin