Bülent Ecevit Üniversitesi Fen- Edebiyat Fakültesi Türk Dili ve Edebiyatı, İngiliz Dili ve Edebiyatı ve Matematik Bölümleri Akreditasyon Sürecini Başarıyla Tamamladı

Bülent Ecevit Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Matematik Bölüm 2016-2017 akademik yılında FEDEK (Fen, Edebiyat, Fen-Edebiyat, Dil ve Tarih- Coğrafya Fakülteleri, Öğretim Programları Değerlendirme ve Akreditasyon Derneği) değerlendirmesi için başvuruda bulunmuşlardı. FEDEK tarafından yapılan ön inceleme sonrasında, üç bölümün başvuruları kabul edilmişti. Yaklaşık bir yıl önce başlayan sürecin son aşaması olan saha ziyareti ise, 20-21 Mart tarihleri arasında başarıyla tamamlandı.

Saha ziyareti sonunda FEDEK değerlendiricilerinin hazırladığı çıkış bildirimi, 21 Mart 2017 Salı günü Rektörlük Senato Salonunda  üst yönetime sunuldu. Toplantıya Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. M. Haluk Güven, Prof. Dr. K. Varım Numanoğlu, Prof. Dr. Ş. Hakan Kutoğlu, FEDEK değerlendirme takımı üyeleri, Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Şen, Dekan Yardımcıları, Bölüm Başkanları ve Bölüm FEDEK Sorumluları katıldı.

FEDEK Program Değerlendirme Takımının sunumunun ardından Rektör Prof. Dr. Mahmut Özer akreditasyon sürecinin Fen Edebiyat Fakültesinin sürekli iyileşme çabalarına katkı sunduğunu belirterek şunları söyledi: “Üniversite olarak son beş yıldır, eğitim veren tüm bölümlerimizin YÖK tarafından tanınan kalite dernekleri tarafından akredite edilmeleri yönünde büyük çaba sarf etmekteyiz. Bilindiği gibi üniversitemiz 21-22 Mart 2016 tarihlerinde Avrupa Üniversiteler Birliği (EUA) nin kurumsal kalite güvence sistemi değerlendirme sürecinden başarı ile geçerek, Avrupa Üniversiteler Birliği Kurumsal Değerlendirme IEP Başarı Etiketini kullanmaya hak kazanmıştı. 2016-2017 akademik yılı içerisinde gönüllü olarak başvuruda bulunduğumuz Yükseköğretim Kurulu (YÖK) ün başlatmış olduğu dış değerlendirme sürecini de başarıyla tamamladık.  Fen-Edebiyat Fakültemizi değerlendirmek amacıyla üniversitemize gelen FEDEK Kurulu Değerlendirme Takımı, Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü, İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü, Matematik Bölümünde incelemeler gerçekleştirerek dış değerlendirme saha ziyaretini tamamladı. Bizim için verimli geçen bir süreç oldu. İngiliz Dili ve Edebiyatı, Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri de akredite edilmeleri ile ilgili önemli bir süreci başarı ile tamamlamış olmak bizim için çok önemli ve sevindirici bir gelişme. Akredite sürecine katkı veren Fen Edebiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şadi Şen başta olmak üzere  tüm dekanlık yönetimine; Türk Dili ve Edebiyatı Bölüm Başkanı Doç. Dr. Betül Mutlu başta olmak üzere Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerine öğretim üyeleri ve öğrencilerine; Matematik Bölümü Bölüm Başkanı Prof. Dr. Erdal Coşkun başta olmak üzere tüm Matematik Bölümü öğretim üyeleri ve öğrencilerine ve Batı Dilleri Edebiyatı Bölümü Bölüm Başkanı Yrd. Doç. Dr. Özlem Aydın Öztürk başta olmak üzere tüm İngiliz Dili ve Edebiyatı Programı öğretim üyeleri ve öğrencilerine ve tüm paydaşlarımıza teşekkür ediyorum.”Yayınlanma Tarihi : 21.03.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin