Bülent Ecevit Üniversitesi’nden Bilimsel Çalışmalara Büyük Yatırım

Bülent Ecevit Üniversitesi her geçen gün eğitim kapasitesini artırırken araştırma kapasitesini güçlendirmek için de 2015-2016 yılları arasında bilimsel araştırma projelerine 11 milyonluk destek verdi. 

Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) 2015 yılında bilimsel araştırma projelerine 4.540.012,00.-TL destek verdi. Bu kapsamda 54 adet Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projesi, 30 adet Altyapı Projesi, 11 adet Bağımsız Araştırma Projesi, 113 adet Yurtdışı Kongre Desteği Projesi ve 12 adet Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projesinin de bulunduğu 220 adet projeye destek verildi. Yine 2015 yılında TÜBİTAK tarafından Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyelerinin 7 adet TÜBİTAK projesi kabul edilerek ve 746.737,00.-TL destek sağlandı.

2016 yılında ise bilimsel araştırma projelerine verilen destek bir milyon lira artışla 5 milyon  liranın üzerine çıktı. 2016 yılında 72 adet Lisansüstü Öğrenim ve Araştırma Projesi, 32 adet Altyapı Projesi, 17 adet Bağımsız Araştırma Projesi, 115 adet Yurtdışı Kongre Desteği Projesi ve 9 adet Bilimsel Makale Hazırlama Desteği Projesi olmak üzere toplam 245 adet projeye 5.223.922,00.-TL destek verildi. TÜBİTAK tarafından 2016 yılında Bülent Ecevit Üniversitesi öğretim üyelerinin 3 adet TÜBİTAK projesi kabul edilerek ve 572.540,00. -TL destek sağlandı.

Bilimsel araştırma projelerine verilen desteklerle ilgili bir açıklama yapan Bülent Ecevit üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer şunları söyledi: “Üniversite olarak yalnızca eğitim faaliyetlerini değil topluma hizmet ve bilimsel araştırma uygulama faaliyetlerini de önemseyerek bu doğrultuda çalışmalar ve yatırımlar yapıyoruz. Üniversitemizde bilimsel projelere, araştırma ve geliştirme çalışmalarına her zaman büyük destek verdik vermeye devam ediyoruz. Üniversitemizce desteklenen proje sayıları ve ayrılan finansal destekler son beş yılda yaklaşık 2,5 katına çıkmıştır. Gerek üniversitemiz gerekse dış fonlardan gelen desteklerle sadece 2015 yılından bu güne kadar 11 milyonu geçen maddi destek verildi. Üniversite olarak her yıl yapılan bilimsel çalışmalara daha büyük yatırımlarla destek olmaya devam edeceğiz. Yayınlanma Tarihi : 22.12.2016
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin