Bülent Ecevit Üniversitesi’nde Değerler Eğitimi Konuşulacak

3. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi “Toplumsal Bütünleşmede Değerler ve Eğitiminin Rolü” (The Third International Congress on Values Education) temasıyla Bülent Ecevit Üniversitesi’nin ev sahipliğinde 5-6 Nisan 2018 tarihinde gerçekleştirilecek. BEÜ Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Merkezi (MEDEM) öncülüğünde gerçekleşecek kongre için “Milli Eğitim Bakanlığı-Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı”, “Değerler Eğitimi Merkezi”, “Eğitim Danışmanlığı ve Araştırmaları Merkezi” ile akademik işbirliği yapılmaktadır.

Tarihte pek çok fırtınalı dönemi, sahip olduğu değerler sayesinde selametle atlatıp fırsatlara dönüştüren bir millet olarak, bugünlerde kadim değerlerimize çok daha fazla ihtiyaç duyduğumuzu belirten Kongre Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Hasan Meydan kongre ile ilgili olarak şunları ifade etti:  “Bugünlerde toplumsal bütünleşmenin, entelektüel, bilimsel ve sanatsal gelişimin kaynağı olarak değerlerimizi daha çok hatırlamak durumundayız. Değerlerin yeniden hatırlanması onların nostaljik birer olgu olarak övünme aracına dönüştürülmesinden öteye bir görevdir. Değerlerimizi – tarihi ve güncel işlevlerini göz önünde bulundurarak – yeniden üretmenin, gelecek kuşaklara taşımanın ve evrensel kültüre katkı yapar hale getirmenin yollarını aramak amacıyla bu kongre düzenlenecektir.

Bülent Ecevit Üniversitesi Rektör Vekili Prof. Dr. Ali Azar ise kongre ile ilgili olarak:  “Entelektüel açıdan topluma önderlik görevini derinden hissetmesi beklenen Üniversite ve araştırmacılara toplumsal değerlerin geliştirilmesi hususunda önemli sorumluluklar düşmektedir. Üniversitemiz son yıllarda medeniyet ve değer konusunda çok önemli çalışmalara imza atmıştır. Özellikle önceki Rektörümüz Sayın Prof. Dr. Mahmut Özer’in direktifleri ve çabalarıyla Medeniyet Araştırmaları ve Değerler Eğitimi Merkezi kurulmuştu. Bu kapsamda kongrenin üçüncüsünü Üniversitemizde yapılmasını istemişti. Bu sorumluluğun bir gereği olarak Bülent Ecevit Üniversitesi ev sahipliğinde, 3. Uluslararası Değerler Eğitimi Kongresi’ni 5-6 Nisan 2018 tarihlerinde Zonguldak’ta düzenleyeceğiz. Kongrenin ilki 31 Ekim 2013 – 1 Kasım 2013 tarihleri arasında Necmettin Erbakan Üniversitesinin ev sahipliğinde Konya’da, ikincisi ise 5-7 Kasım 2015 tarihlerinde Kırıkkale Üniversitesinde Eğitim Fakültesi tarafından Kırıkkale’de düzenlenmiştir. Düzenleyeceğimiz kongrenin; entelektüel ve kültürel açıdan çok daha dinamik ve güçlü bir toplum haline gelmemize katkı yapması için Türkiye ve dünyanın farklı yerlerinden araştırmacıların katkı vereceği bir bilgi ve tecrübe paylaşım şöleni olmasını diliyorum.” dedi.

Kongre ile ilgili ayrıntılı bilgiye https://degerleregitimi.beun.edu.tr/ adresinden ulaşılabilir.Yayınlanma Tarihi : 07.12.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin