Bülent Ecevit Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu “Pearson Assured International” Akreditasyon Başvurusunu Yaparak Süreci Resmi Olarak Başlattı

“Kalite güvencesi”; son yıllarda yükseköğretim sisteminde ele alınan en önemli konulardan biridir. Yükseköğretim kurumlarının eğitim, öğretim, araştırma ve diğer hizmetlerinde sistematik ve sürdürülebilir yaklaşımları ön planda tutma istekleri “kalite güvencesi”, “akreditasyon” gibi olguları önemli kılmaktadır. Özellikle yabancı dil eğitiminde yaşanan sorunlar göz önünde bulundurulduğunda, kurumların uluslararası standartlarda bir kontrol sürecine girmelerini zorunlu hale getirmektedir. Bu doğrultuda, Bülent Ecevit Üniversitesi (BEÜ) Yabancı Diller Yüksekokulu, akreditasyonla ilgili çalışmalara hız verdi.

Akreditasyon sürecine dair bir açıklama yapan BEÜ Yabancı Diller Yüksekokul Müdürü Okşan Dağlı şunları söyledi: Dünyanın en büyük ölçme değerlendirme kuruluşlarından biri olan “Pearson Assured”, eğitim ve öğretim programlarının kalite güvencesini ve kurumların akreditasyon ölçütlerini belirleme, karşılaştırma ve denetleme konularında derin bir tecrübeye sahip olup uluslararası düzeyde kabul görmektedir. Pearson tarafından “Pearson Assured” başlığı altında sunulan kalite güvencesi ve akreditasyon hizmeti, üç temel kalite ölçütü etrafında şekillenmektedir. Söz konusu ölçütler, kurumsal kalite güvencesine, öğrenme eko-sisteminin kalitesine ve ölçme-değerlendirme süreçlerine odaklanmaktadır. Kalite güvencesi sistemine yönelik gerekli hazırlıkların yapılması ile birlikte Pearson Assured akreditasyonu için hazırlanacak form ve dosyalar İngiltere’de bulunan Pearson Assured merkez ofisine gönderilecek ve kalite uzmanları tarafından incelenecektir. İncelemenin ardından denetimi gerçekleştirmek üzere alanında uzman kalite denetçiler gönderilecek, ve yukarıda açıklanan kalite ölçütleri kapsamında bir değerlendirme yapacaktır. Ziyareti takiben bir rapor hazırlanacak ve “Pearson Assured” akreditasyonu sağlanacaktır. Pearson Assured tarafından yıllık olarak kalite denetim ziyaretleri gerçekleştirilmeye devam edilecektir. Akreditasyon kararını takiben, kurum adına, Pearson Assured Online (EOL) üzerinde bir hesap oluşturulacaktır. Öğrenci kayıtları, sertifika talebi, online destek gibi hizmetler EOL aracılığıyla sağlanmaktadır. Başarılı öğrenciler Pearson Assured tarafından akredite edilmiş bir programı tamamladıklarına dair sertifika almaya hak kazanırlar. Pearson Assured, Birleşik Krallık’ta yeterlilikler, sınavlar ve ölçme-değerlendirme hizmetlerinden sorumlu kuruluş Ofqual tarafından denetlenmektedir. Okulumuz dünya çapında tanınırlığa sahip, uluslararası, tarafsız ve bağımsız bir kuruluş olan “Pearson Assured”  tarafından akredite edilecektir. Yabancı Diller Yüksekokulu yürüttüğü çalışmaların uluslararası standartlarda olduğu kanıtlanacak, hem kurum için hem de öğrenciler için bir referans oluşturacaktır. Öğrencilerimiz de, başarıyla bitirdikleri programın Pearson Assured tarafından akredite edilmiş, dolayısıyla da kalite güvencesi sağlanmış bir program olduğunu gösteren bir sertifika almaya hak kazanacaklardır. Söz konusu sertifika, öğrencilerin elde ettikleri yeterliliklerin akademik ve mesleki olarak daha büyük bir geçerliliğe sahip olmasına yardımcı olacaktır. Sürecin başlatılmasında öncülük ederek bizleri destekleyen ve her zaman yanımızda olan Sayın Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer’e teşekkür ediyoruz. ” dedi

Üniversite birimlerinin akredite edilmelerine çok önem verdiklerini belirten Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Özer Pearson Assured süreciyle ilgili şunları söyledi: “Üniversitemizde akredite olan bölüm sayısında önemli artışlar kaydediyoruz. Üniversitemiz Çevre Mühendisliği, Geomatik Mühendisliği bölümlerinden sonra Elektrik-Elektronik Mühendisliği ve Maden Mühendisliği MÜDEK tarafından akredite edilmişti. İnşaat Mühendisliği Bölümü bu yıl akredite sürecine girdi. Fen-Edebiyat Fakültesi Biyoloji Bölümü 2014-2019 yılları arasında beş yıllığına akredite edilirken; Batı Dilleri ve Edebiyatı, Matematik ve Türk Dili ve Edebiyatı Bölümleri kalite geliştirme çalışmalarını tamamlayarak 2016-2017 akademik yılında FEDEK değerlendirmesi için yaptıkları başvuruları kabul edildi ve akredite süreçleri başladı. Son olarak Yabancı Diller Yüksekokulumuzun da Pearson Assured akredite başvurusu kabul edildi. Bu noktada emek veren herkese teşekkür ediyorum."

 Yayınlanma Tarihi : 14.12.2016
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin