Bülent Ecevit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Oryantasyon Semineri Verildi


Üniversitemiz Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdürlüğünce, ilki 2016-2017 eğitim öğretim yılında gerçekleştirilen Oryantasyon Seminerinin ikincisi gerçekleştirildi.  Geçen sene büyük bir ilgi ile karşılanması ve öğrencilerden olumlu dönütler alınması sebebiyle 2017-2018 eğitim yılı Oryantasyon Semineri, 13 Ekim Cuma günü Üniversitemiz İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Ahmet Zengin Konferans Salonunda yüksek lisans, doktora öğrencileri ve danışman öğretim üyelerine yönelik düzenlendi. Seminere aynı zamanda özel öğrenci statüsünde olan ya da ileride lisansüstü eğitim almak isteyen lisans öğrencileri de katıldı. Sosyal Bilimler Enstitüsü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Gül Banu DUMAN’ın verdiği seminerde, Enstitü Müdürü Doç. Dr. Ertuğrul YILDIRIM, Enstitü Müdür Yardımcısı Yrd. Doç. Dr. Aykut ŞARKGÜNEŞİ ve Enstitü Sekreteri Vedat PEHLİVAN da katıldı.  Anabilim Dalı Başkanları, öğretim üyeleri ve öğrencilerden oluşan katılımcılara başta Sosyal Bilimler Enstitüsünün tanıtımının yapıldığı seminerde, ayrıca Durmuş Günay Kütüphanesinin imkânları, bilgiye ulaşım, kütüphane ve enstitü web sayfalarının aktif kullanımı gibi hususlarda bilgiler verildi. “Bülent Ecevit Üniversitesi Lisansüstü Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği”, “Sosyal Bilimler Enstitüsü Tez Yazım ve Basım Yönergesi” ile ilgili son dönemde yapılan değişiklikler hususunda danışman öğretim üyeleri ve öğrenciler bilgilendirilirken, öğrenciler için önemli olacağı düşünülen diğer maddeler konusunda da katılımcılar aydınlatıldı. Bazı bilgileri ilk kez duyduklarını ve seminerden çok faydalandıklarını ifade eden katılımcılar, yapılan sunumun ardından akıllarındaki soruları Sosyal Bilimler Enstitüsü yönetimine doğrudan sorma fırsatı da buldular.

Seminer sonunda öğrencilerin sorularını cevaplayan Enstitü Müdürü Doç. Dr. Ertuğrul YILDIRIM, öğrencilerin ilgisinden memnun olduğunu belirtti. Doç. Dr. YILDIRIM her geçen yıl oryantasyon seminerlerine öğrencilerin göstermiş olduğu ilginin arttığını ve bu yoğun ilgi sebebiyle oryantasyon seminerlerinin geleneksel hale dönüştürüleceğini belirtti. Karşılıklı görüşlerin alındığı, önerilerin sunulduğu seminer, “Yüksek Lisans ve Doktora öğrencilerinin öğrenim süreleri boyunca yardımcı olacak bilgilerin aktarılması” yönüyle öğrenciyi memnun ederken, Sosyal Bilimler Enstitüsünün temel değerleri olan “öğrenci odaklılık, şeffaflık” ilkelerinin yerine getirilmesi bakımından Enstitü yönetimi ve personelini de memnun etti.Yayınlanma Tarihi : 19.10.2017
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin