BEÜ Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi Kadınlar Günü Mesajı

1857 yılında insani koşullarda çalışma haklarını savundukları için hayatlarını kaybeden 129 kadın anısına 8 Mart Dünya Kadınlar Günü, ilk olarak 1977 yılında Birleşmiş Milletler kararı ile dünya çapında kutlanmaya başlandı. Günümüzde 8 Mart sadece bir hatırlama günü değil aynı zamanda kadınların güvenli ve eşit bir geleceğe ulaşması için ortak adımların da atıldığı bir gündür. Kadınlara yönelik fiziksel ve psikolojik şiddet, kadınların ekonomik, eğitim ve sağlık açılarından geri kalmaları,  kadınların kendi hayatlarını etkileyecek karar mekanizmalarında yer almamaları tüm dünyada önceliğini koruyan bir sorundur.

2017 yılı küresel cinsiyet fark indeksi raporunda, kadın sorunları konusundaki iyileştirmeler bu hızla devam etse de, tüm dünya genelinde kadın ve erkekler arasındaki ekonomik farkın kapatılması için 217 yıl, politik farkın kapatılması için 99 yıl, eğitim farkının kapatılması için 13 yıl ve küresel olarak tüm farklılıkların eşitlenebilmesi için 100 yıl geçmesi gerektiği belirtilmiştir. Sevindirici olan, tüm dünyada daha iyiye doğru bir gidişat olmasıdır. Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne bağlı Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’na bağlı Kadınının Statüsü Genel Müdürlüğü, Yükseköğretim Kurulu’na bağlı Akademide Kadın Çalışmaları Birimi ve sivil toplum kuruluşları işbirliği içerisinde ülkemiz kadınlarını daha ileriye taşımak için çalışmaktadırlar. Ülkemiz nüfusunun yarısının kadın olduğu göz önüne alındığında güçlü kadının, güçlü toplum anlamına geleceği aşikârdır. 

Günümüzde sosyal medyanın giderek daha yaygın hale gelmesi ile kadınlar kendilerine ilişkin sorunlarını, resmi olanaklar yanında sosyal medya olanaklarını da kullanarak duyulur hale getirmektedirler. Toplumsal cinsiyet eşitliğinin sağlanması konusunda devletimizin geleceğe yönelik attığı olumlu adımların bilinçlenmiş bir toplum desteği ile ülkemizi daha güzel yarınlara taşımasını temenni ediyoruz. Tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü kutluyoruz.Yayınlanma Tarihi : 07.03.2018
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin