5. Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi (ICAFR’18) İzmir’de Gerçekleştirildi

İlki Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi, Çaycuma Meslek Yüksekokulu tarafından gerçekleştirilen ve muhasebe finans alanında yapılan en geniş katılımlı kongrelerden biri olan Uluslararası Muhasebe ve Finans Araştırmaları Kongresi’nin 5’incisi, 17-20 Ekim 2018 tarihlerinde, Seferihisar/İzmir’de gerçekleştirildi. Kongre paydaş üniversiteleri arasında, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nin yanı sıra Uluslararası Vizyon Üniversitesi (Makedonya), Uluslararası Yönetim Enstitüsü (Hindistan), Devlet İktisat Üniversitesi (Azerbaycan), Sakarya Üniversitesi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi, Uludağ Üniversitesi, Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Bartın Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesi de yer aldı. Ayrıca Finans Derneği, Muhasebe Öğretim Üyeleri Bilim ve Dayanışma Vakfı (MÖDAV), ve Türkiye Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler ve Yeminli Mali Müşavirler Odaları Birliği de (TÜRMOB) kongre paydaşları arasında yer aldı.

Yurt içinden ve yurt dışından alanında uzman akademisyenlerin ve meslek mensuplarının katılımıyla iktisadi kalkınma açısından kritik öneme sahip muhasebe ve finans alanındaki araştırmaların tartışıldığı kongreye, toplam 97 bildiri sunuldu.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’ni temsilen kongre danışma kurulu üyesi, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin Köse, yürütme kurulu üyeleri Çaycuma Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Hikmet Yazıcı, Öğr. Gör. İdil Özkan ve Öğr. Gör. Metehan Küçüker kongreye katılım sağladı.

Kongre kapanış oturumunda söz alan Prof. Dr. Yasemin Köse,  değerli akademisyen ve meslek mensuplarının yoğun ilgisi ve katılımı ile gerçekleşen kongrenin önemine değinerek, kongrenin gerçekleştirilmesinde emeği geçen herkese teşekkürlerini sundu.Yayınlanma Tarihi : 25.10.2018
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin