Prof. Dr. Şaban Teoman DURALI - 2016

Prof. Dr. Şaban Teoman DURALI - 2016

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Bülent Ecevit Üniversitesi felsefe alanında yaptığı çalışma ve hizmetlerle tanınan ünlü bilim adamı Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı’ya fahri doktora unvanı verilmesini karara bağladı. 28 Nisan 2016 tarihinde toplanan BEÜ Senatosu tarafından Türkiye akademik hayatında ilk defa olarak Biyoloji Felsefesi çalışmalarını başlatan, Türkiye’de genel olarak Felsefenin özel olarak da Bilim Felsefesi araştırmalarının merkezî bir yer edinmesini sağlayan araştırmalar yapan, ayrıca günümüz küresel medeniyetini sistematik ve felsefi açıdan çözümleyerek ve yorumlayarak Türk entelektüel kamuoyunun konuyla ilgili perspektifini zenginleştiren, Türkiye’deki farklı üniversitelerde felsefe bölümlerinin kurulmasına önderlik eden, Türk düşünce hayatında etkili olan pek çok ismi yetiştiren, uluslararası felsefe camiasında Türkiye’yi başarıyla temsil eden, çıkardığı dergi ve yayımladığı felsefe eserleriyle felsefi kültürün etkinlik alanını artıran, özellikle Türkçe felsefe dilinin inşasında ürettiği yeni kelimeler yanında klasik Türkçenin felsefi sözcük dağarcığının felsefe diline kazandırılması yönünde çaba gösteren, kısaca yerli Türk felsefesinin imkânlarını, dersleri, eserleri, öğrencileri ve fikirleriyle gösteren Prof. Dr. Şaban Teoman DURALI’ya fahri doktora payesi tevcihine karar verdi.

Şaban Teoman Duralı Kimdir?

7 Şubat 1947'de Kozlu, Zonguldak'ta doğdu. İlköğrenimine Zonguldak'ta Çatalağzı'nda başlayan Ş. Teoman Duralı, Ankara'da öğrenimine devam etti. Teoman Duralı ortaöğrenimini Ankara TED Kolejinde tamamladıktan sonra, İstanbul Üniversitesinde Biyoloji ve Felsefe bölümlerine kaydoldu. Üniversiteden 1973 yılında mezun olan Duralı 1975 yılında mezun olduğu bölümde asistan olarak göreve başladı ve 1977 yılında doktora çalışmasını tamamladı. 1978 yılında NATO bursu ile Paris'te biyoteknoloji seminerlerine katıldı. Sırasıyla Mayıs 1982'de Yardımcı Doçent, Ekim 1982'de biyoloji felsefesi üzerine yazdığı tez ile Doçent ve 1985'te ABD Penn State University'de tamamladığı "Kant'tın A Priori Bilgi İstidâtı" adlı çalışmasının ardından 1988'de mezun olduğu bölümde Profesör oldu.

Prof. Dr. Şaban Teoman Duralı 1992-1993 yılları arasında Kuala Lumpur'da bulunan Malezya Uluslararası İslam Üniversitesinde, 1994 yılında ise Viyana Üniversitesinde misafir öğretim üyeliği yaptı. 1996 yılında İstanbul Üniversitesi Araştırma Fonu'nun mâli desteği ile Orta Asya Türk Cumhuriyetlerine (Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ile Türkmenistan) araştırma gezisinde bulundu. 1995, 1997 ile 1999 yıllında ise belirli dönemlerde Malezya Uluslararası İslam Üniversitesindeki misafir öğretim üyeliği görevine devam etti.

İstanbul Üniversitesi Felsefe Bölümünde öğretim üyeliği yapmasının yanı sıra bir dönem Kırklareli Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesinde dekanlık yapmış olup, burada Felsefe bölümünü kurmuştur. Durali Türkçe ile İngilizce çok sayıda bilimsel makale ve kitap yayınlamıştır. Kitaplarından bazıları: Canlılar Sorununa Giriş/Biyoloji Felsefesiyle İlgili Araştırma (İkinci baskı: 1987), Biyoloji Felsefesi (1992), Aristoteleste Bilim ve Canlılar Sorunu (1995), Yeniçağ Dindışı Avrupa Medeniyetinden Çağdaş İngiliz-Yahudi Cihânşumul Medeniyetine (1996), A New System Of Philosophy-Science From The Biological Standpoint (1996, Viyana-Paris-New York), Sorun Nedir (2006), Felsefe-Bilim Nedir? (2009), Aklın Anatomisi (2010).