Ord. Prof. Dr. Harun PARLAR 1998

Ord. Prof. Dr. Harun PARLAR 1998

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Münih Teknik Üniversitesi ile Üniversitemiz arasında başlatılan bilimsel işbirliğinde gösterdiği üstün gayretleri, bilim dünyasına yapmış olduğu değerli katkıları nedeniyle Münih Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Ord. Prof. Dr. Harun PARLAR'a Bartın Orman Fakültesi Dekanlığının 07.05.1998 tarih 1117 sayılı yazısı ve eki 27.04.1998 tarih 98/2 sayılı Fakülte Kurulu Kararıyla Üniversitemizin
"Fahri Doktora Payesi"nin tevcihine karar verildi.

Ord. Prof. Dr. Harun PARLAR Kimdir?

Harun Parlar, New York-ABD ve Türkiye (Kabataş Erkek Lisesi) de okul tahsilini yapmıştır, 1972 Bonn Üniversitesi mezunudur. Doktora konusu, "Klor Türevlerinin Fotokimyasal Reaksiyonları"dır. Doktora danışmanlığını Friedhelm Korte üstlenmiştir. Doktorasını aldıktan sonra 1972-1985 yılları arasında Münih Teknik Üniversitesi'nin ve Almanya Helmholz Araştırma Merkezi'nin Ekolojik Kimya Enstitüsü'ne bağlı Fotokimya ve Çevre Kimyası bölümlerinin başkanlığını yürütmüştür. 1986-87 senelerinde White Sands Research Centre-Alamogordo-New Mexico-ABD de Analitik Kimya laboratuarında idareci olarak görev yapmıştır. Buradaki önde gelen çalışmaları, çevre kimyasallarının (ağırlıklı olarak siklodien pestisitler, örneğin: klordanlar, aldrinler ve toksafenler) fotokimyasal reaksiyonlarını araştırmaktı. Bu konu üzerine pek çok yeni taslak geliştirerek Almanya genelinde ve dünya çapında tanınmasına neden olmuştur. 1987 yılında Kassel Üniversitesi-Almanya Analitik Kimya kürsüsüne atanan Parlar bu üniversitede Fen Fakültesi Dekanlığı yapmış, Üniversite Senatosu'nda yer almıştır. 1994 senesinde Münih Teknik Üniversitesi'ne dönerek Kimya Teknik Analiz kürsüsünün ve Gıda Araştırma Enstitüsü'nün yönetimini yüklenmiştir. 1997 senesinde Kassel üniversitesi Rektörlük seçimlerini kazanan Parlar, Münih Teknik Üniversitesinde kalmayı tercih etmiştir. Parlar 2004 senesinden beri DFG (Alman Araştırma Birliği) hava analiz ünitesini idare etmektedir. 2009 yılında Bavyera Araştırma Birliği'nin (Bavarian Research Alliance) başkanlığına da atanan Parlar'ın, bugüne kadar SCI kapsamında 250 makalesi yayınlanmış olup, 8 bilimsel kitap yazmış ve 13 Patent geliştirmiştir. Çok sayıda uluslararası ödül alan Parlar (Varian Award-Kanada-Yeni Toxaphene Standartları, Certicate of Merit of Secotox-Fotokimyasal Çevre Araştırmaları, International Academy of Environmental Sciences -Ekotoxikoloji, Heinz Leibnitz Award (Münih)-Tweezer Adsoptive Bubble Chromatography, Elvira Schecklies Award (Bavyera)-Endüstiri İş Birliği, Dünya Popüler Bilim Ödülü (Ankara), BENA-Award-Akdeniz Çevre Araştırmaları (Yunanistan). Parlar, ayrıca Fresenius Environmental Bulletin ve Advances Food Sciences dergilerinin de baş editörüdür.