Alev ALATLI - 2012

Alev ALATLI - 2012

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Üniversite Senatomuzun 10.12.2012 tarihinde düzenlenen 2012/26 sayılı toplantısında alınan 3 numaralı karar uyarınca; Ekonomi, İstatistik ve Ekonometri alanlarındaki ihtisasının ve çalışmalarının yanı sıra edebiyat, siyaset, inanç, tarih ve düşünce dünyamıza dair fikir, söylem ve eserleri ile yükseköğretime, mesleki eğitime, bilime ve insanlığa evrensel niteliklerdeki katkıları dolayısıyla ünlü yazar Alev ALATLI’ya Fahri Doktora unvanı verildi. 
Kapadokya Meslek Yüksekokulu Mütevelli Heyet Başkanı Alev ALATLI, mesleki eğitime ve yükseköğretime katkıları ile takdir topluyor. Yayımlanmış yirmiden fazla eseri ile Alev ALATLI, bir ekonomist olmanın ötesine geçerek edebiyat, düşünce ve medeniyet tarihi alanlarında fikir/söylem geliştiren ve çözüm yolları arayışında olan bir kalem durumunda. ALATLI, kitap, yazı ve söyleşileri ile ülkemizin ve içerisinde yaşadığımız dünyanın dünü, bugünü ve geleceğine dair tespitleri, öngörüleri ve çözüm önerileri olan bir isim. Çok yönlü ve üretken bir yazar profili sergileyen ALATLI, tarihin bağlayıcılığını göz ardı etmeden ve modern zamanlarda ihtiyaç duyulan gereksinimleri dikkate alarak empati yapan, bağ kuran ve ötekileştirmeyen bir dili tercih ettiği söylem ve eserleri ile toplumun geniş kesimleri tarafından kabul gören bir üslubu yaratmayı başardı. Ekonomist, öğretim görevlisi, gazete ve dergi yazarı olarak görevler yapmış olan Alev ALATLI, çeşitli kurum ve kuruluşlarda toplum yararına görevler de üstlendi. Edward Said'in “Haberlerin Ağında İslam” ve “Filistin'in Sorunu” adlı çevirileri yayımlayan ALATLI, Filistin davasını duyurmak üzere yaptığı çalışmalar dolayısıyla, Tunus'ta sürgün olan Yaser Arafat tarafından Özgürlük Madalyası ile onurlandırıldı. Çeviri, deneme, günlük yazı ve röportajlarının yanı sıra romanlar da kaleme alan Alev ALATLI, Yazarlar Birliğinin “Yılın En İyi Romanı” ödülünün de sahibi oldu.

Alev ALATLI kimdir?

1944 İzmir doğumlu olan Alev Alatlı, liseyi Tokyo, Japonya'da okudu. Ekonomi & İstatistik lisansını ODTÜ'den Ekonomi & Ekonometri dalında, Yüksek Lisansını Fulbright bursu ile gittiği ABD, Vanderbilt Üniversitesi'nden (Nashville, Tennessee) aldı. Bilâhare, felsefe öğrenimine başlayan Alatlı, doktora çalışmalarını New Hampshire, Dartmouth College'de sürdürdü. İlâhiyat, Düşünce ve Medeniyet Tarihi üzerinde yoğunlaştı. 1974'de Türkiye'ye döndü, İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesinde öğretim görevlisi, Ankara'da Devlet Planlama Teşkilatı'nda kıdemli ekonomist olarak çalıştı. California Üniversitesi (Berkeley) ile ortak psiko-dilbilim çalışmaları yürüttü. Cumhuriyet Gazetesi ile birlikte “Bizim English” adında bir dergi çıkaran Alatlı, daha sonra Türk Yazarlar Kooperatifinde (YAZKO) başkan yardımcısı olarak görev aldı.

Eserleri 1985 ve 1986 yıllarında Edward Said'in “Haberlerin Ağında İslam” (Covering Islam) ve “Filistin'in Sorunu” (The Question of Palestine ) adlı çevirileri yayınlandı. Filistin davasını duyurmak üzere yaptığı çalışmalar dolayısıyla, Tunus'da sürgün olan Yaser Arafat tarafından Özgürlük Madalyası ile onurlandırıldı. Yayınlanmış ilk telif eseri, “Aydın Despotizmi”dir (Despotism of the Intellectuals). Bunu, 1985'de “Yaseminler Tüter mi Hala?” (Jasmines Smoke No More!) izledi. Yazarlar Birliğinin “Yılın En İyi Romanı” ödülünü alan “İşkenceci” (The Torturer) 1987'de geldi. “İşkenceci” kendisini izleyen “Or'da kimse var mı?” (Is there anybody out there?) dörtlüsünün öncüsüydü. 1992'de yayınlanan “Viva la Muerte” yi, 1993'de “Nuke Türkiye” (Nuke Turkey!), “Valla Kurda Yedirdin Beni” (You Sure Made Me a Prey to the Wolves) ve “OK Musti, Türkiye Tamamdır!” (OK Mustafa, Turkey is Dealt With!) izledi. “Kadere Karşı Koy A.Ş.” (Resist Your Fate, Incorporated) 1995'de yayınlandı. 1999'da “Eylül 1998” (September 1998) isimli küçük bir nesir-nazım denemesini, 2000 yılında “Schrödingerin Kedisi, Kabûs” ve 2001 yılında “Schrödingerin Kedisi, Rüya” izledi.

Gogol'un İzinde” (On the Footsteps of Gogol) başlıklı nehir romanın ilk cildi olan “Aydınlanma Değil, Merhamet!” 2004 Haziran ayı sonunda okurlarla buluştu. Bu kitabı serinin diğer romanları olan “Dünya Nöbeti” ve “Eyy Uhnem! Eyy Uhnem” takip etti. 2004 yılında Tunuslu Hayrettin Paşa'nın yazdığı “En Emin Yol” adlı eserini Şehabettin Yalçın'la birlikte dilimize kazandırmıştır.

Alev Alatlı'nın ayrıca deneme ve günlük yazılarının derlendiği “Şimdi Değilse, Ne zaman?” (If not now, when?) 2002, “Hayır Diyebilmeli İnsan” 2005, “Hatırla Geçmişin Geleceğindir” 2007 ve röportajlarından oluşan “Alev Alatlı ile Türkiye ve Dünya” (Turkey and the World with Alev Alatlı) 2003 isimli dört kitabı daha bulunmaktadır.

Siyasal Bilimler üzerine 2008'de “Yorumsuz”u ve 2009'da ise Ayşe Kulin, Liz Behmoaras ve Nurşen Mazıcı ile birlikte “Yalnız Değilsin”i kaleme almıştır. “Aklın Yolu da Bir Değildir…” 2009, “Hollywood'u Kapattığım Gün” 2009 yazdığı son kitaplardır.

İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı'nın Mütevelli Heyet Üyesi ve Yönetim Kurulu Başkan Vekili'dir. İlke Eğitim ve Sağlık Vakfı tarafından kurulan Kapadokya Meslek Yüksekokulunun Mütevelli Heyet Başkanı olarak da 03 Ekim 2005 tarihinden bu yana görev yapmaktadır.