Söyleşi: Mevlana ve Şeb-i Arus

Online Söyleşi - Mevlânâ ve Şeb-i Arûs

Konuşmacı: Prof. Dr. Hasan Kâmil Yılmaz - Sabahattin Zaim Üniversitesi İslami İlimler Fakültesi Dekanı

Ney Dinletisi ZEBÜ İlahiyat Fakültesi - Arş. Gör. Metin Gündoğdu

Tarih: 17 Aralık 2020
Saat: 20:00

Yayınlanma Tarihi : 01.12.2020
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin