Zonguldak Endokrin Günleri "Endokrin Hastalıklara Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu"

 
Değerli Bilim İnsanlarımız,

Zonguldak Endokrin Günleri kapsamında bu yıl üçüncüsünü planladığımız Endokrin Hastalıklara Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu, 30 Kasım-1 Aralık 2018 tarihlerinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Merkez Farabi Kampüsü Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde gerçekleşecektir.

Bilimsel platformda kanıta dayalı tıp algoritmalarında beliren güncel değişiklikler, yenilikler ve teknolojiler günlük klinik pratiğimizde de önemli gelişmelere yol açmaktadır. Modern tıp innovasyon ve multidisipliner yaklaşımlar doğrultusunda şekillenmektedir. Hastaya hastalığı ile ilgili sağlamayı hedeflediğimiz kalite standartlarının temini ancak değerlendirme, tetkikler, görüntüleme yöntemleri, cerrahi karar ve yöntem secimi, sitolojik ve histopatolojik değerlendirmeyi takiben medikal ve cerrahi takiplerin hastta merkezli yaklaşımı sonrası uygun bir şekilde dizaynı ile mümkün olabilmektedir.

Hastanın medikal ve cerrahi tedavisi sağlanırken hastalığa ait mortalite riskinin en aza indirgenmesini, morbiditenin hayat kalitesini azaltmayacak noktaya çekilmesini ve sağkalım surelerinin maksimalize edilmesini birincil hedeflerimiz olarak belirlemekteyiz.

Tıpta güncel bilgiye ulaşmak, bilgiyi özümsemek, güncel pratiğimizle sentezleyerek tecrübe ve profesyonellik ile klinik ve cerrahi uygulamaya aktarırken bu sureci hasta merkezli multidisipliner yaklaşım içinde gerçekleştirmek temel prensipler olarak benimsenmektedir.

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi bünyesinde endokrin hastalıklara medikal ve cerrahi  yaklaşımda güncel değişiklikleri irdelediğimiz toplantılarımızın birincisi Zonguldak Endokrin Günleri – I’i 2016 yılında gerçekleştirdik. Bu toplantımızda “Benign Tiroid Nodülüne Multidisipliner Yaklaşım” konusunu işledik.

Zonguldak Endokrin Günleri - II’yi ise 2017 yılında “Tiroid Kanserine Multidisipliner Güncel Yaklaşım” konusu ile gerçekleştirdik. Toplantılarımız, hedef kitlemiz Tıp Fakültesi öğrencileri ve uzmanlık öğrencileri ile birlikte aile sağlığı hekimleri, iç hastalıkları, endokrinoloji, genel cerrahi, nükleer tıp, radyoloji, kulak burun boğaz ve patoloji uzmanı meslektaşlarımız ve konu ile ilgili akademisyenlerin aktif katılımıyla gerçekleşti.

Bugün sizleri davet etmekten büyük onur duyduğumuz Zonguldak Endokrin Günleri III’ü “Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu” şeklinde planlandık. Sempozyumda hekimlik hayatimiz suresince karşımıza çıkabilecek ve karar verme noktasında zorlanabileceğimiz konulara öncelik verdik. Hipotiroidizm, hipertiroidizm, hiperkalsemi, metabolik cerrahi ve diyabette ayak sağlığına güncel yaklaşım gibi oldukça geniş hasta profili sebebi ile sik karşılaşılan konuları sizlerle paylaşmayı ve interaktif olarak vaka senaryolar üzerinden tartışmayı hedefledik. “Bu klinik durumların farkında mıyız? Nasıl yakalıyoruz? Nasıl değerlendiriyoruz? Medikal ve cerrahi yönetimlerin tercihini nasıl yapıyoruz veya nasıl yapmalıyız?” Sorularının güncel cevaplarını sizlerle paylaşacağız. Sempozyumumuz Aile Hekimliği, İç Hastalıkları, Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları, Genel Cerrahi, Nükleer Tıp, Radyoloji, Kulak Burun Boğaz Hastalıkları ile Tıbbi Patoloji bilim dallarının katılımı ve bakış açılarını içerecektir.

Meslektaşlarımızı Batı Karadeniz’in incisi, madenin ve emeğin başkenti, yeşil ve mavinin kaynaştığı noktada Zonguldak’ta, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi olarak ağırlamak adına  III. Zonguldak Endokrin Günleri Multidisipliner Güncel Yaklaşım Sempozyumu’muza davet etmekten büyük kıvanç duymaktayız. Katkı ve katılımınız ile verimli ve geleneksel bir bilimsel aktiviteyi gerçekleştirmiş olacağız.

Zonguldak 3. Endokrin Günleri Detaylı Bilgi için Tıklayınız.Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin