Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kalite Komisyonu’na Öğrenci Üye Seçimi Duyurusu

“Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kalite Komisyonu’na Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar” kapsamında 2021-2022 akademik yılında görev yapmak üzere Üniversitemiz Kalite Komisyonu’na Öğrenci Üye seçimi yapılacaktır.

 

Öğrenci Seçimi Şartları

  • 3. sınıf ve üzeri lisans veya lisansüstü programlarda öğrenim görüyor olmak,
  • Normal öğrenim süresi içerisinde eğitimlerine devam ediyor olmak,
  • Disiplin cezası almamış, kayıt dondurmamış veya dönem izni almamış olmak,
  • Başvurunun yapıldığı dönem başı itibariyle, ağırlıklı genel not ortalaması dört üzerinden lisans programlarında kayıtlı öğrenciler için en az 2, lisansüstü programlarda kayıtlı öğrenciler için en az 2.5 olmak,
  • Niyet mektubu ve yükseköğretim alanında kalite güvencesi deneyimine ilişkin bilgi ve belgeleri başvuru sırasında sunmak,
  • Son başvuru tarihi 17 Haziran 2021 olup, başvuruya ait evrakların Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kalite Koordinatörlüğü’nün kalite@beun.edu.tr adresine iletilmesi gerekmektedir.

“Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Kalite Komisyonu’na Öğrenci Üye Belirlenmesine İlişkin İlke ve Esaslar”a erişmek için tıklayınız.

 Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin