YÖK Yabancı Dil Eğitim Bursu Duyurusu

Üniversitemizde doktora derecesine sahip araştırma görevlisi, öğretim görevlisi veya doktor öğretim üyesi kadrosunda görev yapan 3 öğretim elemanına; yabancı dil seviyesini yükseltmek için yurtdışında katıldıkları yabancı dil kursu giderlerinin desteklenmesi amacıyla Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı tarafından burs verilecektir. Başvuru şartları, başvuru takvimi ve istenilen belgeler aşağıda belirtilmiştir. 

Usul ve esaslara ulaşmak için tıklayınız

Başvuru takvimine ulaşmak için tıklayınız

BAŞVURU ŞARTLARI

1- T.C. vatandaşı olmak.
2- Doktora derecesine sahip olmak.
3- Araştırma Görevlisi, Öğretim Görevlisi veya Doktor Öğretim Üyesi kadrosunda çalışıyor olmak.
4- Başvuru tarihi itibariyle akademik kadrolarda en az 3 (üç) yıl çalışmış olmak.
5- Son beş yıl içerisinde YÖKDİL, YDS, E-YDS veya eşdeğerliliği olan bir yabancı dil sınavından 45-70 arasında bir puan almak.

6- Kursun verildiği yabancı dilin resmi dil olduğu bir ülkeden yabancı dilin eğitimini veren bir dil kursundan, en az iki en fazla altı ay süreyle kabul aldığını ve toplam kurs ücretini belgelendirmek.
7- Erkek adaylar için askerlikle ilişiği bulunmamak. (Askerliği yapmış, tecil edilmiş veya tecil edilebilecek durumda bulunmak)

İSTENEN BELGELER

1- Başvuru formu için tıklayınız
2- Yabancı dil puanını gösterir (kontrol kodlu) belge.
3- Dil kursundan kabul aldığını ve toplam kurs ücretini gösterir belge.
4- Bilim alanına göre dolduracağı akademik faaliyet puan tablosu çıktısı.
5- Akademik faaliyet tablosunda belirtilen eserlerin çıktılarını içerir dosya. 
6- Erkek adaylar için askerlik belgesi (e-devlet çıktısı beyan edilebilir)Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin