Üniversitemizde 2019-2020 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Dönemi Koronavirüs (Covid-19) Önlemleri Nedeniyle Uzaktan Eğitimle Sürdürülecektir

2012-2013 Eğitim-Öğretim yılında lisansüstü eğitim programlarını uzaktan eğitimle yürütmeye başlayan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi (UZEM), 2014 yılında üniversitemiz genelinde yürütülen ortak zorunlu dersleri de uzaktan eğitim ortamına taşıyarak 15.000’in üzerinde öğrencimize uzaktan eğitim aracılığı ile eğitim öğretim verilmesini sağlamaktadır. Bu tecrübe sayesinde, 2019-2020 Eğitim-Öğretim Bahar Döneminde karşı karşıya kaldığımız Yeni Koronavirüs (Covid-19) salgını ile mücadele kapsamında eğitim-öğretim faaliyetlerinin aksatılmadan sürdürebilmesine imkân sağlanmıştır.

Yükseköğretim Kurulu tarafından 12 Mart 2020 tarihli eğitim-öğretime ara verilmesi kararından önce, üniversitemizin ilgili birimleri ve akademik-idari personelimiz ihtiyaç duyulması halinde uzaktan eğitime geçilebilmesi için hazırlıklara başlamıştır. Şu ana kadar Üniversitemizde yapılan tüm bilişim yatırımları, ölçeklenebilirlik göz önünde bulundurularak gerçekleştirildiği için, Üniversitemiz genelindeki tüm eğitim-öğretim faaliyetlerinin uzaktan eğitim sistemi üzerinden yapılmasına imkân verecek fiziki ve teknik altyapı hâlihazırda tesis edilmiştir.

Yükseköğretim Kurulu’nun 18 Mart 2020 tarihli, uzaktan eğitim kapasitesine sahip olan bütün üniversitelerin 23 Mart 2020 tarihinden itibaren dijital imkânlar ile uzaktan öğretim sürecine başlamasına yönelik açıklamasının ardından; Üniversitemiz genelinde 23 Mart 2020 tarihi itibariyle uzaktan eğitim sürecinin başlatılabilmesi için, UZEM ve Öğrenci Bilgi Sistemi (OBS) arasındaki veri aktarımları tamamlanmış, öğretim elemanlarımızın ve öğrencilerimizin sistemi nasıl kullanacaklarına ilişkin yazılı ve görsel bilgilendirilmeler yapılmıştır. 

23 Mart 2020 tarihi itibariyle Üniversitemizde örgün öğretim programlarındaki teorik derslerin, pratik uygulaması ile birlikte yapılacak teorik derslerin ve ilgili bölüm ve programların uygun gördüğü bazı uygulamalı derslerin uzaktan eğitim aracılığıyla verilmesine başlanmıştır. Bu dersler uzaktan eğitimle verilirken öğrencilerimizin mesleki yeterlilikleri için gerekli olan bilgi, beceri ve yetkinliklerde mağdur olmamasına dikkat edilmiştir.

Uzaktan eğitime başladığımız ilk gün itibariyle sistemimize giriş sayısı 49.119’e ulaşmıştır. Sisteme ilk hafta 157.496, günlük ortalama 25.000 civarı kullanıcı girişi yapılmıştır. Sistemimizi 867’si eğitmen, 26.312 öğrenci olmak üzere toplam 27.179 kullanıcı haftanın 7 günü 24 saat kesintisiz kullanmaktadır. Öğrencilerimiz ve öğretim elemanlarımız sistemimize https://uzem.beun.edu.tr/ adresi üzerinden kişisel bilgisayarlarının yanı sıra tablet, akıllı telefon ve diğer internet erişimli aygıtlarla da ulaşabilmektedirler.

Öğretim süreçlerinin, uzaktan eğitime bu kadar hızlı ve kapsamlı bir biçimde dönüştürülebilmesinde şüphesiz derslerin sorumlusu öğretim elemanlarımızın ve birim yöneticilerimizin rolü büyüktür. Ülke olarak içinde bulunduğumuz bu zor günlerde, kendilerinin, ailelerinin ve milletimizin sağlığı için gereken tüm önlemleri en iyi şekilde yerine getiren ve bu kapsamda eğitimlerine Üniversitemiz Uzaktan Eğitim Sistemi aracılığıyla devam eden öğrencilerimiz bu sürecin tartışmasız en önemli paydaşlarıdır. Bu kapsamda tüm paydaşlarımıza verdikleri katkı, gösterdikleri anlayış için teşekkür eder, kendilerine ve milletimize sağlıklı günler dileriz.Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin