Üniversitemizde Taşeron Olarak Çalışan Personelimizin Dikkatine! (Güncellendi)

24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23. Maddesine göre 4.12.2017 tarihi itibariyle çalışanlar  02.01.2018 tarihinden itibaren aşağıdaki belgelerle birlikte 11.01.2018 tarihi mesai bitime kadar idaresinin hizmet alım sözleşmesinin yapıldığı birimine başvurabilirler.


İSTENECEK BELGELER

1- DİLEKÇE (İndirmek İçin Tıklayınız)

2- NÜFUS CÜZDAN FOTOKOPİSİ

3- SABIKA KAYDI (2018 yılı tarihli)

4- DİPLOMA

5- PSİKİYATRİDEN ALINACAK RAPOR (En son 31 Ocak 2018 tarihine kadar teslim edilecektir.)

6- RESİMLİ GÜVENLİK VE ARŞİV ARAŞTIRMA FORMU (3 ADET)     (Formu İndirmek İçin Tıklayınız)

7- ASKERLİK BELGESİ

8- NE KADAR HİZMETİ OLDUGUNU GÖSTERİR SİGORTA DÖKÜMÜ (E-DEVLETTEN ALINABİLİR.)

9- SULH SÖZLEŞMESİ (Kurumdan temin edilecektir.)

Ekler : 

Genel ve özel şartlar :

Madde 48

 1. A) Genel şartlar:
 2. Türk Vatandaşı olmak,
 3. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
 4. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak.
 1. Askerlik durumu itibariyle;
  a) Askerlikle ilgisi bulunmamak,
  b) Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
  c) Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,
 1. 53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel

olabilecek akıl hastalığı bulunmamak.

 1. Güvenlik soruşturması ve/veya arşiv araştırması yapılmış olmak.

Şartlarını taşıyanlardan sınavda başarılı olanlar sürekli işçi kadrolarına  geçirilecektir.Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin