Üniversitemiz Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Kapsamında Çalışan Personellerin İtirazları Sonucunda Sınava Girmeye Hak Kazananların Kesin Listeleri

696 Sayılı KHK'nın 127. Maddesinin; Geçici 23 Ve 24. Maddesi Gereği Hizmet Alımı Kapsamında Çalışan Personellerin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçiş Başvuru Sonuçları:

24 Aralık 2017 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 696 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ve 01.01.2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazete ’de yayımlanan Kamu kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alım Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan Personelin Sürekli İşçi Kadrosuna Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23. ve 24. maddelerinin uygulanmasına dair usul ve esasları belirlendiği tebliğde yer alan kriterler dâhilinde Tespit Komisyonunca yapılan inceleme sonucunda yayımlanan Başvuru Sonuç listesine süresi içerisinde yapılan itirazlar değerlendirilmiş olup, sınava katılacak personelin Kesin Listeleri aşağıda yayımlanmıştır.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Sonuçları İçin Tıklayınız. 

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sonuçları İçin Tıklayınız.

Diş Hekimliği Uygulama Araştırma Merkezi Sonuçları İçin Tıklayınız.

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sonuçları İçin Tıklayınız.

Yapı İşleri ve Teknik Daire Başkanlığı Sonuçları İçin Tıklayınız.

Başvuru sahipleri hakkında Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen Arşiv Araştırması sonucunda elde edilen bilgiler ile SGK ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartlar açısından Tespit Komisyonu tarafından kadroya geçiş işlemi tamamlanmasından önce ayrıca değerlendirilecektirYayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin