Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Yeniden Değerlendirme Listesi - (2)

Küçült Yazı Tipi Büyüt

31 Mart 2018 tarih ve 30377 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Kamu Kurum ve Kuruluşlarına Eski Hükümlü veya Terörle Mücadelede Malul Sayılmayacak Şekilde Yaralananların İşçi Olarak Alınmasında Uygulanacak Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik'in 1. ve 2. maddeleri uyarınca yapılan yeniden değerlendirme sonucunda 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi hükmü uyarınca sürekli işçi kadrosuna başvuruları kabul edilen ve aşağıda isimleri yazılı kişilerin Üniversitemiz Rektörlük binasında 13.04.2018 tarihinde saat 10:00’da sözlü sınavı yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

  • Ahmet ACAR
  • Aziz BAKİ
  • Cenk KAYIŞ
  • Yunus YILMAZ
  • Sercan KARTAL


Yayınlanma Tarihi : 11.04.2018 Sayfa Görüntülenme Sayısı : 23