Sürekli İşçi Kadrolarına Geçiş Yeniden Değerlendirme Listesi - (1)

Küçült Yazı Tipi Büyüt

Devlet Personel Başkanlığının 30.03.2018 tarihli ve 31.292642-045.00-E.2272 sayılı yazısı ekinde Vergi indiriminden yararlanmaya hak kazanan engelliler hakkında çıkartılan görüş doğrultusunda yapılan yeniden değerlendirme sonucunda; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin geçici 23 üncü maddesi hükümlerine tabi olmak kaydıyla sürekli işçi kadrosuna başvuruları kabul edilen başvuruları kabul edilen ve aşağıda isimleri yazılı kişilerin Üniversitemiz

Rektörlük binasında 13.04.2018 tarihinde saat 10:00’da sözlü sınavı yapılacaktır.

İlanen duyurulur.

 

  • Sefer ACAR
  • Mustafa KALENDER


Yayınlanma Tarihi : 11.04.2018 Sayfa Görüntülenme Sayısı : 21