Sürekli İşçi (Klinik Destek Elemanı) Alımı Göreve Başlamaya Hak Kazanan Personel Listesi 2020/2

01/09/2020 tarihinde Üniversitemizin internet sayfasında yayımlanan Sürekli İşçi (Klinik Destek Elemanı) Alım Sonuçları 2020/2 (1.Yedek Liste) ilanınca yedek olarak göreve başlamaya hak kazanan kişilerin göreve başlayabilmek için gerekli şartları taşıyan ve belgeleri teslim ederek göreve başlayama hak kazanan adayların listesi ekte olup 16/09/2020 tarihi saat:08:00'da Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde göreve başlamaya hazır vaziyette bulunmaları gerekmektedir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

Sonuçlar için tıklayınız.Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin