Sürekli İşçi (Klinik Destek Elemanı) Alımı Göreve Başlamaya Hak Kazanan Personel Listesi 2020/2

10/08/2020 tarihinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde noter huzurunda yapılan https://www.youtube.com/watch?v=LuaWE7V6EvQ adresinden canlı olarak yayınlanan kura çekimi sonucunda asil olarak göreve başlamaya hak kazanıp göreve başlayabilmek için gerekli şartları taşıyan ve belgeleri teslim ederek göreve başlayama hak kazanan adayların listesi ekte olup 07/09/2020 tarihi saat: 08:00'da Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde göreve başlamaya hazır vaziyette bulunmaları gerekmektedir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

Yukarıda belirtilen gün ve saatte görevine başlamayan adaylar haklarından vazgeçmiş sayılacaktır.

Sonuçlar İçin Tıklayınız.Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin