Sürekli İşçi (Klinik Destek Elemanı) Alım Sonuçları 2020/2

10/08/2020 tarihinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde noter huzurunda yapılan https://youtube.com/beunedu   adresinden canlı olarak yayınlanan kura çekimi sonuçları ekte listelenmiştir.

Göreve Başlayabilmek İçin Gerekli Belgeler

  1. Kimlik Kartı / Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
  2. İkametgah (E-devlet üzerinden alınabilir)
  3. Askerlik Durum Belgesi (E-devlet üzerinden alınabilir)
  4. SGK Hizmet Dökümü (E-devlet üzerinden alınabilir)
  5. Adli Sicil Kaydı (E-devlet üzerinden alınabilir)
  6. Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)
  7. Hasta ve Yaşlı Bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmadığını gösteren "heyet raporu"

Adayların göreve başlatılabilmesi için, 27/08/2020 mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgelerle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

 

Sürekli İşçi (Klinik Destek Elemanı) Asil Adaylar  için tıklayınız.

Sürekli İşçi (Klinik Destek Elemanı) Yedek Adaylar  İçin tıklayınız.Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin