Sürekli İşçi (Klinik Destek Elemanı) Alım Sonuçları 2020/2 (6.Yedek Liste)

02/10/2020 tarihinde Üniversitemizin internet sayfasında yayımlanan Sürekli İşçi (Klinik Destek Elemanı) Alımı Göreve Başlamaya Hak Kazanan Personel Listesi 2020/2 ilanınca 09/10/2020 mesai bitimine kadar (17:30) göreve başlamaya hak kazanıp gerekli olan evrakları teslim etmeyen veya dilekçe ile haklarından feragat eden adaylar olması nedeniyle yerine istihdam edilmeye hak kazanan yedek adayların listesi aşağıda belirtilmiş olup, ilanımızda belirtilen adayların göreve başlatılabilmesi için 16/10/2020 mesai bitimine kadar (17:30) aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına getirmeleri gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Heyet raporu almak için ilgililerin 12/10/2020 tarihi saat: 17:00'a kadar Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine başvurmaları halinde gereken belgeyi alabileceklerdir.


Göreve Başlayabilmek İçin Gerekli Belgeler

     Kimlik Kartı /⁠⁠ Nüfus Cüzdanı Fotokopisi
     İkametgah (E-⁠⁠devlet üzerinden alınabilir)
     Askerlik Durum Belgesi (E-⁠⁠devlet üzerinden alınabilir)
     SGK Hizmet Dökümü (E-⁠⁠devlet üzerinden alınabilir)
     Adli Sicil Kaydı (E-⁠⁠devlet üzerinden alınabilir)
     Diploma fotokopisi (aslı ile birlikte)
     Hasta ve Yaşlı Bakımı işini yapmaya engel olacak sağlık sorunu olmadığını gösteren "heyet raporu"


Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

Önlisans ve lisans mezunlarının müracaatı kabul olmayacaktır.

Sonuçlar İçin Tıklayınız.Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin