Sözleşmeli Personel (Paramedik) Alım Sonuçları

Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları

 Sözleşmeli personel ilanımıza başvuran adayların belgeleri 13/11/2020 tarihinde Komisyonca incelenmiş olup, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle  elde edilen sonuçlar ekte listelenmiştir.

 

*** Başvurular 19/10/2020 tarihinde başlayıp, 9 Kasım 2020 tarihine kadar devam etmiştir. Başvurular 30/10/2020 tarihine kadar online olarak alınmış olup, 30/10/2020 tarihinden 09/11/2020 tarihi saat 23:59’a kadar online sisteminde aksaklıklar yaşandığından dolayı 30/10/2020-09/11/2020 tarihleri arasında e-posta yoluyla başvurular alınmış belirtilen tarihler dışında yapılan başvurular ile Diğer Sağlık Personeli (Paramedik) unvanı dışındaki unvanlara e-posta yolu ile yapılan başvurular dikkate alınmamış ve başvuru listelerine dahil edilmemiştir.

 Adayların göreve başlatılabilmesi için, 30/11/2020 mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgelerle Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Sözleşme için gerekli belgeler

  • 6 Adet Fotoğraf,
  • 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu,
  • İş Talep Formu
  • Özgeçmiş,
  • Mezuniyet belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • Kimlik Fotokopisi,
  • Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 2018 Yılı KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,
  • Özel Şart Belgesi (Varsa)


            Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

 İlgililere duyurulur.

Başvurusu kabul edilen asil ve yedek listesi için tıklayınız.

Başvurusu onaylanmayanların sıralı listesi için tıklayınız.Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin