Sözleşmeli Personel İlanı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi'ne sözleşmeli personel alınacaktır

Başvuru koşulları için tıklayınız.

Başvuru formu için tıklayınız.

Üniversitemize alınacak sözleşmeli personel pozisyonları için hazırlanan ilanımız 16/04/2020 tarihli Resmi Gazetede yayımlanmış olup, aşağıdaki açıklamaların yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur.

  • Fizyoterapist pozisyonu için Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon, Fizyoterapi ve Rehabilitasyon lisans programından mezun olduktan sonra yüksek lisans mezunu olmak şartlarının sağlanması gerekmektedir.
  • "Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programından mezun olmak." şartı 4605 kodlu hemşirelik pozisyonuna karşılık gelmektedir. Bu nedenle hemşirelik pozisyonuna başvuracak adayların " Hemşirelik” lisans, “Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik” veya “Sağlık Hizmetleri” lisans programlarının birinden mezun olmaları gerekmektedir.
  • Sınav Şartı sütunundaki “Ek Madde 2/b” ifadesi Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav şartı başlıklı Ek Madde 2’nin b fıkrasına karşılık gelmektedir. Söz konusu madde “Ek Madde 2- (Ek: 11/6/2007-2007/12251) Kamu kurum ve kuruluşları 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre;

 ...

b) Yazılı ve/veya sözlü sınav yapılmaksızın, KPSS (B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak yerleştirme,

 ...

yöntemlerinden herhangi biri ile sözleşmeli personel istihdam edebilirler.

...” şeklindedir.

  • Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Sınav şartı başlıklı Ek Madde 2 uyarınca “Eczacı” pozisyonuna başvuran adaylar için KPSS sınav şartı aranmamaktadır.
  • İlanımızda “Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığının personelbasvuru@beun.edu.tr e-posta adresine “Alındı onaylı” olarak göndermeleri gerekmektedir.” ibaresi adayların başvurularının ulaşıp ulaşmadığından emin olmaları adına eklenmiş olup, adayların “Alındı onaylı” posta göndermelerinde sorunlarla karşılaşılmış olması nedeniyle dikkate alınmayacaktır.
  • Başvuru formunda aday beyanları olduğundan çıktısı alındıktan sonra imzalanıp, taranarak veya resim formatında gönderilmesi (başvurularda oluşabilecek yığılmalar nedeniyle başvuruların en kısa zamanda sonuçlandırılabilmesi adına listelerin daha kısa sürede hazırlanabilmesi için başvuru formunun excel ortamında da gönderilmesi), üzerinde adaylar dışındaki şahıslar tarafından değişiklik yapılması mümkün olan word veya excel dokümanlarının pdf veya resim formatına dönüştürülerek gönderilmesi gerekmektedir.

İlgililere duyurulur.

Detaylı Bilgi İçin: Mesai saatleri içerisinde (0 372) 291 12 07 numaraları telefonlardan ulaşılabilir.

Mesai Saatleri: Hafta İçi - Öğleden Önce: 08:30-12:30 - Öğleden Sonra: 13:30-17:30 saatleri arasıYayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin