Sözleşmeli Personel (Hemşire) Alımı

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde 657 sayılı Kanunun 4.maddesinin B fıkrası uyarınca çalışmak üzere 31.03.2018 tarihli Habertürk Gazetesinde yayınlanan ilanımıza başvuran adaylardan 18.05.2018 tarihi saat 17:30’a kadar gerekli olan evrakları teslim etmeyen veya teslim ettikten sonra dilekçe ile haklarından feragat eden adaylar olması nedeniyle yerine istihdam edilmeye hak kazanan yedek adayların listesi aşağıda belirtilmiş olup, ilanımızda belirtilen adayların göreve başlatılabilmesi için 25/05/2018 mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgelerle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Sözleşme için gerekli belgeler 

  • 4 Adet Fotoğraf
  • 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu
  • Adli Sicil Kaydı
  • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet)


                Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

 İlgililere duyurulur.

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (HEMŞİRE)

LİSANS

 

 

AD-SOYAD

ÖSYM PUANI

BÖLÜMÜ

1

Sinem KAMİLÇELEBİ

63,80329

HEMŞİRELİK

 

  

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (HEMŞİRE)

ORTAÖĞRETİM

 

 

AD-SOYAD

ÖSYM PUANI

BÖLÜMÜ

1

Soner KÖROĞLU

86,40007

HEMŞİRELİK

2

Eray ÖZENÇ

86,36234

HEMŞİRELİK

 

   

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (SAĞLIK TEKNİKERİ)

RADYOLOJİ

 

 

AD-SOYAD

ÖSYM PUANI

BÖLÜMÜ

1

Oğuzcan GÜNER

85,09361

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

 

 Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin