Sözleşmeli Personel (Hemşire) Alımı Sonuçları

Sözleşmeli personel ilanımıza başvuran adayların belgeleri 21/06/2017 tarihinde Komisyonca incelenmiş olup, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle  elde edilen sonuçlar ekte listelenmiştir.

Adayların göreve başlatılabilmesi için, 07.07.2017 mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgelerle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Sözleşme için gerekli belgeler

  1. 6 Adet Fotoğraf
  2. 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu
  3. Adli Sicil Kaydı
  4. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
  5. Vakıfbank Zonguldak Şubesinden açtırılan maaş hesabına ait hesap cüzdanı fotokopisi
  6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

  • Ortaöğretim mezunu geçerli müracaat sayısı 646 aday, lisans mezunu geçerli müracaat sayısı 192 aday olup, başarı sıralamasına göre yüzer (100) aday ilan edilmiştir.
  • İlan edilen kadro sayısı tamamlanamadığı takdirde 101. Adaydan itibaren yeni bir liste ilan edilecektir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

Asil ve yedek listeyi indirmek için tıklayın.
Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin