Sözleşmeli Personel (Hemşire) Alımı İlanı

Sözleşmeli personel ilanımıza başvuran adayların listesi 21/06/2017 tarihinde Üniversitemiz https://www.beun.edu.tr adresinde ilan edilmiştir.

İlan edilen asil adaylardan 11 lisans mezunu 11 ortaöğretim mezunu adayın 07/07/2017 mesai bitimine kadar evraklarını teslim etmemesi veya haklarından feragat etmesi nedeniyle, aşağıda adı-soyadı belirtilen yedek adayların göreve başlatılabilmesi için, 14.07.2017 mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgelerle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Sözleşme için gerekli belgeler

  • 6 Adet Fotoğraf
  • 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu
  • Adli Sicil Kaydı
  • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
  • Vakıfbank Zonguldak Şubesinden açtırılan maaş hesabına ait hesap cüzdanı fotokopisi
  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet)

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır. 

İlgililere duyurulur. 

LİSANS

 

AD-SOYAD

ÖSYM PUANI

1

Fatma ÖZDAL

71,65639

2

Emre HALICI

71,41738

3

Gizem KÜÇÜK

71,35877

4

Çağla ÇULLUK

71,30620

5

Nilay GÖK

70,86709

6

Nesrin ÇAYLI

70,83880

7

Sema GÜNAY

70,78270

8

Songül BABALIK

70,73621

9

Emine Ferzan ŞENGÜL KIMIL

70,71246

10

Canan GELENER

70,65183

11

Havva Bahar CANDAN

70,3825

 

*** 07.07.2017 tarihinden önce 1 aday hakkından feragat ettiğini bildirmiş ve yerine 1. Yedek aday çağrılmış olup, çağrılan yedek aday da hakkından feragat etmiştir.

 

ORTAÖĞRETİM

 

AD-SOYAD

ÖSYM PUANI

1

Funda AKDAĞ

88,22470

2

Esma AYCAN

88,22249

3

Şule ÇELİKEL

88,22059

4

Hatice ALKAN

88,03415

5

Abdülsamet GÖÇERİ

87,90290

6

Senanur ÖZKAYNAR

87,87501

7

Büşra ERÇELİK

87,85534

8

Tolga ŞENLİK

87,83537

9

Kübra ÖZTÜRK

87,75610

10

Mahmut ERDOĞAN

87,71837

11

Nurbanu GÜVEN

87,69429

07 Temmuz 2017



Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin