Sözleşmeli Personel (Hemşire) Alımı


Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde 657 sayılı Kanunun 4.maddesinin B fıkrası uyarınca çalışmak üzere 02.06.2017 tarihinde yayınlan ilanımıza başvuran adaylardan bir tanesinin hakkından feragat etmesi nedeniyle yerine istihdam edilmeye hak kazanan yedek adayların listesi aşağıda belirtilmiş olup, ilanımızda belirtilen adayların göreve başlatılabilmesi için 21/12/2017 mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgelerle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Sözleşme için gerekli belgeler

  • 6 Adet Fotoğraf
  • 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu
  • Adli Sicil Kaydı
  • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
  • Vakıfbank Zonguldak Şubesinden açtırılan maaş hesabına ait hesap cüzdanı fotokopisi
  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet)


                Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.


Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

 

(Ortaöğretim)

 

AD-SOYAD

AÇIKLAMA

1

İdris ÇELİK

87,36898Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin