Sözleşmeli Personel (Hemşire) Alımı

Sözleşmeli personel ilanımız yedek adayların listesi aşağıda belirtilmiş olup, ilanımızda belirtilen adayların göreve başlatılabilmesi için 22/09/2017 mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgelerle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Sözleşme için gerekli belgeler

1- 6 Adet Fotoğraf

2- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu

3- Adli Sicil Kaydı

4- Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

5- Vakıfbank Zonguldak Şubesinden açtırılan maaş hesabına ait hesap cüzdanı fotokopisi

6- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet)


Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

LİSANS

 

AD-SOYAD

AÇIKLAMA

1

Öznur CİHAN

68,68818Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin