Sözleşmeli Personel (Hemşire) Alımı

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde 657 sayılı Kanunun 4.maddesinin B fıkrası uyarınca çalışmak üzere 31.03.2018 tarihli Habertürk Gazetesinde yayınlanan ilanımıza başvuran adaylardan 06.07.2018 tarihi saat 17:30’a kadar gerekli olan evrakları teslim etmeyen veya teslim ettikten sonra dilekçe ile haklarından feragat eden adaylar olması nedeniyle yerine istihdam edilmeye hak kazanan yedek adayların listesi aşağıda belirtilmiş olup, ilanımızda belirtilen adayların göreve başlatılabilmesi için 13/07/2018 mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgelerle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

 

Sözleşme için gerekli belgeler

 

  • 4 Adet Fotoğraf
  • 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu
  • Adli Sicil Kaydı
  • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (2 Adet)


                Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 

 

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (HEMŞİRE)

LİSANS

 

 

AD-SOYAD

ÖSYM PUANI

BÖLÜMÜ

1

Neslihan İLİK

59,93257

HEMŞİRELİK

2

Fatma AK

59,12256

HEMŞİRELİK

3

Eda Vasfiye AYDIN

58,94520

HEMŞİRELİK

 

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (HEMŞİRE)

ORTAÖĞRETİM

YEDEKLER

 

 

AD-SOYAD

ÖSYM PUANI

BÖLÜMÜ

1

Fatma KARA

85,89183

HEMŞİRELİK

2

Bircan ALAKAZLI

85,88963

HEMŞİRELİK

3

Muhammed Onur BAŞKAK

85,87789

HEMŞİRELİK

 

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (SAĞLIK TEKNİKERİ)

ANESTEZİ

 

AD-SOYAD

ÖSYM PUANI

BÖLÜMÜ

1

Melik Fırat ÖZBEK

83,01989

Anestezi

2

Şeyma KELEM

82,94578

Anestezi

3

Tarık ŞİMŞEK

82,91200

Anestezi

 

 

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (SAĞLIK TEKNİKERİ)

RADYOLOJİ

 

 

AD-SOYAD

ÖSYM PUANI

BÖLÜMÜ

1

Elif Nur GÜNER

81,14166

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

2

Abdussamet YILDIZ

80,90846

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

 

 

 

SÖZLEŞMELİ PERSONEL (RÖNTGEN TEKNİSYENİ)

RADYOLOJİ (ÖNLİSANS)

 

 

AD-SOYAD

ÖSYM PUANI

BÖLÜMÜ

1

Enise SEVGİLİ

82,63369

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

2

Gökhan ÖNGEN

82,36911

Tıbbi Görüntüleme Teknikleri

 

 

İlgililere duyurulur.Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin