Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları

Küçült Yazı Tipi Büyüt
Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları

Sözleşmeli personel ilanımıza başvuran adayların belgeleri 20/04/2018 tarihinde Komisyonca incelenmiş olup, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle  elde edilen sonuçlar ekte listelenmiştir.

Adayların göreve başlatılabilmesi için, 04/05/2018 mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgelerle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Sözleşme için gerekli belgeler

  • 4 Adet Fotoğraf
  • 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu
  • Adli Sicil Kaydı
  • Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
  • Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu


Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.


Yedek listesinin tamamı ilan edilmemiş olup, evraklarını teslim etmeyen veya haklarından feragat edenler nedeniyle kadro sayısı tamamlanamadığı takdirde sıradaki adaydan itibaren yeni bir liste ilan edilecektir.

 

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

Liste İçin TıklayınızYayınlanma Tarihi : 20.04.2018 Sayfa Görüntülenme Sayısı : 44