Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları 2020/2

Sözleşmeli Personel Alımı Sonuçları

Sözleşmeli personel ilanımıza başvuran adayların belgeleri 07/08/2020 tarihinde Komisyonca incelenmiş olup, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle  elde
edilen sonuçlar ekte listelenmiştir.

*** Başvurular 14/07/2020 tarihinde başlayıp, 28/07/2020 tarihi Saat 23:59’a kadar devam etmiştir. Başvurular belge istenmeksizin online olarak alınmış olup, belirtilen tarihler
dışında yapılan başvurular ile Eczacı unvanı dışındaki unvanlara e-posta yolu ile yapılan başvurular dikkate alınmamış ve başvuru listelerine dahil edilmemiştir.

Adayların göreve başlatılabilmesi için, 21/08/2020 mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgelerle Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Sözleşme için gerekli belgeler

1- 6 Adet Fotoğraf,
2- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu,
3- İş Talep Formu
4- Özgeçmiş,
5- Mezuniyet belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
6- Kimlik Fotokopisi,
7- Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
8- Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
9- 2018 Yılı KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,
10- Özel Şart Belgesi (Varsa)

Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

Eczacı Kadrosuna Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

Fizyoterapist Kadrosuna Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

Diyetisyen Kadrosuna Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

Hemşire (Lisans) Kadrosuna Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

Hemşire (Ortaöğretim) Kadrosuna Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

Laborant Kadrosuna Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

Sağlık Teknikeri (Anestezi) Kadrosuna Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

Sağlık Teknikeri (Radyoloji) Kadrosuna Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) Kadrosuna Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

Diğer Sağlık Personeli (Paramedik) Kadrosuna Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

Diğer Sağlık Personeli (Eczane Teknisyeni) Kadrosuna Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

Diğer Sağlık Personeli (Patoloji) Kadrosuna Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

Diğer Sağlık Personeli (Tıbbi Sekreter) Kadrosuna Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.

Diğer Sağlık Personeli (Odyolog) Kadrosuna Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.


Başvurusu Kabul Edilmeyenler

Evrağı Eksik Olanlar

İlanda Olmayan Kadroya Başvuranlar

Başvurduğu Alan Belli Olmayanlar

Hemşire Kadrosu Dışındaki Kadroya Başvuran Ortaöğretim Mezunları

Açıklanan yedek listemizde KPSS puanı eşit olan adayların sistemde mezuniyet tarihleri belli olmadığından sıralama yapılmadan ilana konulmuştur. Puanı eşit olan adayların yedekten kendilerine sıra gelmeleri halinde puanı eşit olan adaylardan mezuniyet belgeleri istenerek mezuniyet tarihleri daha eski olan aday göreve başlamaya hak kazanacak olup, mezuniyet tarihleri aynı olması halinde doğum tarihlerine bakılarak yaşı daha büyük olan aday göreve başlamaya hak kazanacaktır.

İlgililere duyurulur.Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin