Sözleşmeli Personel Alımı

Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde 657 sayılı Kanunun 4.maddesinin B fıkrası uyarınca çalışmak üzere 16.04.2020 tarihli Resmi Gazetede yayınlanan ilanımıza başvuran adaylardan 10.07.2020 tarihi saat 17:00’a kadar gerekli olan evrakları teslim etmeyen veya dilekçe ile haklarından feragat eden adaylar olması nedeniyle yerine istihdam edilmeye hak kazanan yedek adayların listesi aşağıda belirtilmiş olup, ilanımızda belirtilen adayların göreve başlatılabilmesi için 17/07/2020 mesai bitimine kadar (17:00) aşağıdaki belgeleri eksiksiz olarak tamamlayıp görev yapacakları birime başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Sözleşme için gerekli belgeler

  • 6 Adet Fotoğraf,
  • 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu,
  • İş Talep Formu
  • Özgeçmiş,
  • Mezuniyet belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • Kimlik Fotokopisi,
  • Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 2018 Yılı KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,
  • Özel Şart Belgesi (Varsa)


                Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir. 

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

 

İlgililere duyurulur. 

Sözleşmeli personel alımı sonuçları için tıklayınız.Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin