Sözleşmeli Personel Alım Sonuçları

Sözleşmeli personel ilanımıza başvuran adayların belgeleri 08/05/2020 tarihinde Komisyonca incelenmiş olup, KPSS(B) grubu puan sıralaması esas alınmak suretiyle  elde edilen sonuçlar ekte listelenmiştir.

*** 30/04/2020 tarihi mesai bitimi itibariyle alınan e-postalar işleme alınmamıştır.

*** Kişisel Verilerin Korunması Kanunu gereği adayların TC Kimliklerinin ilk iki ve son iki hanesi ile isimlerinin ilk iki hanesi ile soyisimlerinin son iki hanesi açık olarak ilan edilmiştir.

Adayların evrak teslimi ve göreve başlamaları için son tarih 02/06/2020 tarihi mesai bitimidir.02/06/2020 tarihinden önce belgelerini eksiksiz olarak tamamlayıp görev yapacakları birime başvuranlar başvuru tarihleri itibariyle görevlerine başlatılacaktır. Bu tarihe kadar göreve başlamayanlar haklarından vazgeçmiş sayılırlar. 03/06/2020 tarihinde göreve başlamayanların yerine yedek listeler ilan edilecek olup, 03/06/2020 tarihinden sonraki 5 gün içerisinde görev yapacakları birime şahsen müracaat etmeyenler haklarından vazgeçmiş sayılacak ve yeni yedek listeye geçilecektir.

Eczacı kadrosuna başvuran adaylar aşağıda belirtilen yer ve tarihte yazılı sınava tabi tutulacaklardır.

Sınav Tarihi: 02.06.2020

Sınav Saati: 14:00

Sınav Yeri: Rektörlük Binası

Sözleşme için gerekli belgeler 

  • 6 Adet Fotoğraf,
  • 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu,
  • İş Talep Formu
  • Özgeçmiş,
  • Mezuniyet belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • Kimlik Fotokopisi,
  • Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)
  • 2018 Yılı KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,
  • Özel Şart Belgesi (Varsa)


            Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

 Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

 İlgililere duyurulur.

Hemşire Kadrosuna Başvuru Sonuçları için tıklayınız

Eczacı Kadrosuna Başvuru Sonuçları için tıklayınız

Fizyoterapist Kadrosuna Başvuru Sonuçları için tıklayınız

Sağlık Teknikeri (Anestezi) Kadrosuna Başvuru Sonuçları için tıklayınız 

Sağlık Teknikeri (Fizik Tedavi) Kadrosuna Başvuru Sonuçları için tıklayınız 

Sağlık Teknikeri (Eczane) Kadrosuna Başvuru Sonuçları için tıklayınız 

Başvuru Belgesi Eksik Olanlar

Şartlarını Taşımayanlar Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin