Sözleşmeli Hemşire Alımı İlanı Hakkında Açıklama

Sözleşmeli personel ilanımıza başvuran adaylardan evraklarını teslim etmeyen veya haklarından feragat eden adaylar olması nedeniyle hazırlanan yedek adayların listesi 21/07/2017 tarihinde Üniversitemiz http://www.beun.edu.tradresinde ilan edilmiştir.

İlan edilen adaylardan 5 lisans mezunu adayın 28/07/2017 mesai bitimine kadar evraklarını teslim etmemesi veya haklarından feragat etmesi, evraklarını teslim eden ortaöğretim mezunu adaylardan 1 adayın hakkından feragat etmesi sonucu yerine çağrılan yedek adayın da hakkından feragat etmesi nedeniyle, aşağıda adı-soyadı belirtilen yedek adayların göreve başlatılabilmesi için, 04/08/2017 mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgelerle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.


Sözleşme için gerekli belgeler


6 Adet Fotoğraf

657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu

Adli Sicil Kaydı

Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)

Vakıfbank Zonguldak Şubesinden açtırılan maaş hesabına ait hesap cüzdanı fotokopisi

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet)


Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

LİSANS

 

AD-SOYAD

ÖSYM PUANI

1

İbrahim AYÇİÇEK

69,45725

2

Ahmet YÜSELDEMİR

69,43654

3

Burcu COŞKUN

69,33497

4

Merve KÖKTÜRK

69,32739

5

Hilal TAYYAR

69,24402

ORTAÖĞRETİM

 

AD-SOYAD

ÖSYM PUANI

1

Serap IRMAK

87,37881Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin