Sözleşmeli Hemşire Alımı İlanı Hakkında Açıklama

Sözleşmeli personel ilanımıza başvuran adaylardan evraklarını teslim etmeyen veya haklarından feragat eden adaylar olması nedeniyle hazırlanan yedek adayların listesi 28/07/2017 tarihinde Üniversitemiz https://www.beun.edu.tr adresinde ilan edilmiştir.

İlan edilen adaylardan 1 lisans mezunu adayın 04/08/2017 mesai bitimine kadar evraklarını teslim etmemesi veya haklarından feragat etmesi nedeniyle, aşağıda adı-soyadı belirtilen yedek adayların göreve başlatılabilmesi için, 11/08/2017 mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgelerle Üniversitemiz Personel Daire Başkanlığına şahsenbaşvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

Sözleşme için gerekli belgeler

  1. 6 Adet Fotoğraf
  2. 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu
  3. Adli Sicil Kaydı
  4. Askerlik Durum Belgesi (Erkek adaylar için)
  5. Vakıfbank Zonguldak Şubesinden açtırılan maaş hesabına ait hesap cüzdanı fotokopisi
  6. Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet)


Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

LİSANS

 

AD-SOYAD

ÖSYM PUANI

1

Hatice KALAY

69,11112Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin