Sözleşmeli Eczacı Alım Sonuçları 2020/2

Başvurular 14/07/2020 tarihinde başlayıp, 28/07/2020 tarihi Saat 23:59’a e-posta yolu ile yapılmıştır. 

10/08/2020 tarihinde Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde noter huzurunda yapılan https://youtube.com/beunedu   adresinden canlı olarak yayınlanan kura çekimi sonuçları ekte listelenmiştir.


Adayların göreve başlatılabilmesi için, 28/08/2020 mesai bitimine kadar aşağıda yazılı belgelerle Üniversitemiz Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezine şahsen başvurmaları gerekmektedir. Belgeleri süresi içerisinde teslim etmeyenler bu haklarından vazgeçmiş sayılırlar.

* 6 Adet Fotoğraf,

* Sözleşmeli Personel Başvuru Formu, (Üniversitemiz https://personel.beun.edu.tr/formlar/cesitli-formlar.html adresinden temin edilecektir.)

* Özgeçmiş,

* Mezuniyet belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)

* Kimlik Fotokopisi,

* Adli Sicil Kaydı, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)

* Askerlik Durum Belgesi, (E-Devlet üzerinden alınan belgeler kabul edilmektedir.)

* Geçerlilik süresi dolmamış KPSS(B) grubu sınav sonuç belgesi,

* 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek ... akıl hastalığı ... bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu,

* Özel Koşul Belgesi (Varsa),

* Vakıfbank Zonguldak Şubesinden açılan maaş hesabına ait belge


Müracaat sonunda gerçeğe aykırı belge ya da beyanda bulunan adaylar hakkında yasal işlem yapılacak olup, atamaları yapılmış ise atamalarının iptal edilecektir. İdaremiz tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedelin yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Bu ilan tebliğ niteliğinde olup ayrıca posta ile tebligat yapılmayacaktır.

İlgililere duyurulur.

 

Eczacı Kadrosuna Başvuru Sonuçları İçin Tıklayınız.Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin