Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı’nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

3 Aralık tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de “Engelliler Günü” olarak anılmaktadır. Bu gün, engellilerin hayatın her alanındaki ekonomik ve sosyal faaliyetlere tam ve etkin katılımı yönünde çalışmaların yapıldığı, deneyimlerin paylaşıldığı, bilimsel etkinlikler ve iyi uygulama örnekleri yanı sıra bizlere dünyayı anlamak içinde imkânlar barındırması açısından önemli bir gündür.
Engel ve engelden kaynaklanan durumlar asırlardır insanlığın önemli meselelerinden biri olmuştur. Özünde insanın olduğu unutulmadan atılan her adım bu konudaki gelişmeleri beraberinde getirmiştir. Şunu hatırımızdan çıkartmamalıyız ki; engellilik sadece engellilerin ve ailelerinin değil, herkesin yaşadığı/yaşayabileceği insana has bir durumdur. Ne kadar uzağımızda olduğunu düşünürsek düşünelim nüfusun yaşlanması, akut ve kronik hastalıkların yaygınlaşması, kazalar ve doğal afetler gibi sebepler bilinen gerçeği bize tekrar tekrar hatırlatmaktadır.
Günümüzde engellilik, aileleri ile birlikte bütüncül bir bakış açısından değerlendirmektedir. Tıbbi tedavi ve rehabiltasyon ile sağlığa kavuşmalarını sağlamanın yanı sıra, sosyal boyutu da olan bir alandır. Engel ve engelliliği anlamak üzerinde çalışmalar yapılan alan olmanın ötesinde, kadim kültürümüzün yerleşmiş insani bir vazifesidir. Bize düşen nitelikli bilimsel çalışmalarla birlikte, yeni imkânlarla hayatı kolaylaştırmaya gayret etmek, bu yolla toplumsal hayata katkı sağlamak olmalıdır.
Üniversiteler sürdürdüğü eğitim işlevlerinin yanı sıra araştırma, farkındalık, sosyal destek, sağlık ve topluma hizmet uygulamaları ile öteden beri önemli bir odak teşkil etmektedirler. Engelsiz üniversite sadece fiziksel erişilebilirlik noktasında bir hedef değil, onun çok daha ötesinde herkesin istifade edebileceği bir yaşam kaynağının ifadesidir.
2018 yılında YÖK tarafından ilk kez verilen ve sonraki yıllarda devam eden “Engelsiz Bayrak” ödülleri kapsamında Turuncu Bayraködülü alan eğitim birimlerimizin sayısı 2020 yılında 6’ya ulaşmıştır. Diğer kategorilerde de çalışmalarımız sürmektedir. Bunların yanı sıra kamu kurumları ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği içerinde engelli çalışmalarına katkı vermeyi sürdürmekteyiz.
Bu günün, hepimizin gayretleri ile yeni güzelliklere vesile olmasını diler, sevgi ve saygılarımı sunarım.

                                                                                                      
 


Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin