Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı'nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Rektörümüz Prof. Dr. Mustafa Çufalı 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

3 Aralık tüm dünyada ve ülkemizde Dünya Engelliler Günü olarak anılmaktadır. Engelli bireylerin ekonomik ve sosyal hayata tam ve etkin katılımı yönünde çalışmaların yapıldığı, iyi uygulama örneklerinin öne çıkartıldığı bu günde engelsiz bir dünya hedefiyle yapılan çalışmaları sürdürmek önem arz etmektedir.

Engel ve engellilik toplumsal yaşamda çağlar boyu insanlığın önemli meselelerinden biri olmuştur. Kadim medeniyetimiz bu meseleyi yüzyılların insani birikimi ile sadece engellileri ve ailelerini ilgilendiren mesele olarak değil, nüfusun yaşlanması, kronik hastalıkların yaygınlaşması, kazalar ve doğal afetler gibi sebepler, sağlığı tehdit eden risklerin artması ile her insanın bir gün engelli olabileceği muhtemel bir vakıa olarak görmeye başlamıştır. Engel ve engelliliğin anlaşılması için günümüze kadar çok sayıda bilim insanı konun düşünsel temelleri üzerine çalışmış, çok sayıda insan da sahada emek ve çaba sarf ederek önemli gelişmelere vesile olmuşlardır. Günümüzde engellilik, engelli ve engelli aileleri ile birlikte bütüncül bir bakış açısından değerlendirmektedir. Bunda engellilik konusunda farkındalık oluşturan çalışmaların büyük payı vardır.

Bu çalışmalar kapsamanda üniversiteler sürdürdüğü eğitim işlevlerin yanı sıra araştırma, farkındalık, sosyal destek, sağlık ve topluma hizmet uygulamaları ile öne çıkan kurumlardır. Konunun önemine binaen üniversitemiz, üzerine düşen tüm toplumsal ve sosyal işlevler doğrultusunda eğitim, araştırma, farkındalık, sosyal destek, sağlık ve topluma hizmet uygulamalarını sürdürmektedir.

Üniversitemiz hedef aldığı “Engelsiz Üniversite” olma yönünde de  kararlılıkla ilerlemektedir. 2018 yılında YÖK tarafından ilk kez verilen “Engelsiz Bayrak” ödülleri kapsamında bir Fakültemizde “Mekanda Erişim” “Turuncu Bayrak” ödülü almış, 2019 yılında ikinci kez verilen “Engelsiz Bayrak” ödülleri kapsamında üç Fakültemiz de “Mekanda Erişim” “Turuncu Bayrak” ödülü almıştır. Ayrıca 2019 yılı içerisinde birçok birimizde erişilebilirliğe yatırım yapmayı sürdürdük. Üniversitemizi her anlamda tüm paydaşlarımız için erişilebilir yapmak gayretindeyiz Üniversitemiz sadece üniversite içinde değil üniversite dışında da diğer kurumlar ile işbirliği içerinde engelli çalışmalarına katkı vermeyi sürdürmektedir.

İlgili tüm birimlerimizle birlikte engellilerin yeterlilik ve işlevselliklerini en üst düzeye çıkartılması amacıyla koruma, bakım, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin geliştirilmesi ve bu alandaki nitelikli insan gücü olmayı sürdüreceğiz.

Engelli bireylerin toplumsal yaşama tam katılımı yönünde atılacak her olumlu adımın hayatı daha anlamlı kılacağının bilincindeyiz. Yapılan çalışmaların 3 Aralık Dünya Engelliler Günü vesilesiyle engelsiz bir dünyada hep birlikte yaşamaya vesile olmasını dilerim.Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin