Rektörümüz Prof. Dr. Mahmut Özer’in 8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kutlama Mesajı

Ailenin çekirdeğini oluşturan kadınlar; gelişmiş, eğitimli, sağlıklı ve huzurlu bir toplumun da temelini oluşturur. Toplum için bu denli önem arz eden bir konumda olan kadınlarımızın hayatın her alanında yer alması gerekir. Annelik göreviyle beraber iş hayatında da önemli görevler üstlenen ve pek çok alanda dünya çapında başarılar kazanan kadınlarımız, birey olarak ekonomik ve sosyal kalkınmaya önemli katkılar sağlamaktadır. Dolayısıyla kadının olmadığı ya da ihmal edildiği toplumların sağlıklı olması ve gelişme göstermesi de mümkün değildir.

Ülkemizin gelişmesi, kalkınması, sağlıklı ve güçlü bir toplum olabilmesi için kadınların kamu ve toplumsal yaşamın tüm alanlarına tam anlamıyla katılması gerektiğine ve kadına karşı ayrımcılığın, şiddetin ve benzeri çağ dışı uygulamaların sona erdirilebilmesi yolunun da öncelikle eğitimden geçtiğine inanıyorum. Bu kapsamda üniversitemizde, kadın yaşamı, geleceği ve sorunlarına bölgesel ve evrensel çözümler getirmek için Kadın Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi’ni kurduk. Merkezimizde öğrencilerimize, çalışanlarımıza ve bölgemizdeki kadınlarımıza yönelik eğitimler ve çeşitli etkinlikler düzenleyerek kadınlarımızı yaşamın içine daha fazla dahil etmeye çaba gösteriyoruz. Kadınların toplumsal hayatta kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri, bilimde, sanatta, her alanda daha etkin olabilmeleri için çalışma ve projeler yürütüyoruz.

Kültürel müktesebatımızın belleğini taşıyan ve gelecek nesillere aktararak sürdürülebilirliğini sağlayan ve toplumumuzu ayakta tutan kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Gününü kutluyorum.

Rektör

Prof. Dr. Mahmut ÖzerYayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin