Rektörlük ve Bağlı Birimlerin Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Kapsamında Çalışan Personellerin Sözlü Sınav Sonuçlarına İlişkin Duyuru

24 Aralık 2017 Tarihli ve 30280 Sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan "KHK/696 Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararname"  ve 1 Ocak 2018 Tarihli ve 30288 Sayılı Resmî Gazete yayımlanan "Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Personel Çalıştırılmasına Dayalı Hizmet Alımı Sözleşmeleri Kapsamında Çalıştırılmakta Olan İşçilerin Sürekli İşçi Kadrolarına veya Mahalli İdare Şirketlerinde İşçi Statüsüne Geçirilmesine İlişkin 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Geçici 23 ve Geçici 24 üncü Maddelerinin Uygulanmasına Dair Usul ve Esaslar" çerçevesinde başvuruları kabul edilen personellerin sözlü sınav sonuçları aşağıdaki listelerde durumları gösterilmiştir.

Sınavla ilgili itiraz, 21 Mart 2018 tarihine kadar ilk başvuru yaptıkları birime gerekçesini de belirtmek suretiyle yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

İtiraz Süresi :16.03.2018 - 21.03.2018 (mesai bitimine kadar)

İlgililere ilanen tebliğ olunur. 16.03.2018

 

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi Sonuçları İçin Tıklayınız. (Excel Dosyası İçinde Sayfalara Bölünmüştür)

İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı Sonuçları İçin Tıklayınız. (Excel Dosyası İçinde Sayfalara Bölünmüştür)

Diş Hekimliği Uygulama Araştırma Merkezi Sonuçları İçin Tıklayınız. 

Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı Sonuçları İçin Tıklayınız.

 

Sürekli işci kadrosuna geçişler, Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği çerçevesinde gerçekleştirilen Arşiv Araştırması sonucunda elde edilen bilgiler ile SGK ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilen şartlar açısından Tespit Komisyonu tarafından kadroya geçiş işlemi tamamlanmasından önce ayrıca değerlendirilecektir.

 Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin