Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı Duyurusu - Güncel

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI

 

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI DUYURUSU

Kimler Başvurabilir?

 

Yükseköğretim Genel Kurulu’nun 27.09.2021 tarihli “Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına İlişkin Çerçeve Usul ve Esaslar” konulu yazısı gereğince ve 06/10/2021 tarihli Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Senatosu tarafından 2021/15-5 sayılı kararla, 2021-2022 Eğitim-Öğretim yılı Güz Döneminde başlatılmak üzere, Milli Eğitim Bakanlığı Talim Terbiye Kurulu Başkanlığının Öğretmenlik Alanları, Atama ve Ders Okutma Esaslarına ilişkin Çizelgede (20/02/2014 tarihli ve 9 sayılı Kurul Kararı, Mart 2014-2678 sayılı tebliğler dergisi ve ilgili tüm değişiklikler) yer alan alanlardan mezun olan öğretmen adaylarına yönelik Formasyon Eğitimi açılacaktır.

 

Kontenjan Dağılımı Nasıl Olacak?

 • Üniversitemizde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı için belirlenen kontenjan 475’dir.
 • Kontenjanın %60’ı Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi’nden (Zonguldak Karaelmas Üniversitesi) MEZUN olmuş adaylara
 • Kontenjanın %40’ı ise diğer üniversitelerden MEZUN olmuş adaylara

 

Dersler Ne Zaman ve Nerede Yapılacak?

 

Pedagojik Formasyon Programının 2021-2022 Eğitim-Öğretim Yılı I. Dönem ve II. Dönem derslerinin hafta sonu ve Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Ereğli Eğitim Fakültesi Doruk Kampüsü’nde yapılması planlanmaktadır.

DÜZELTME: Öğrencilerin ulaşım kolaylığı göz önüne alınarak derslerin, Ereğli Eğitim Fakültesi Kepez Binasında yapılmasına karar verilmiştir.

Güz ve Bahar yarıyılında yer alan dersler yüz yüze yapılacaktır.

Tüm sınavlar, Ereğli Eğitim Fakültesi binasında yapılacaktır. Sınav sonuçlarına bağlı olarak öğrencilerin başarılarının belirlenmesi işlemleri “Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Lisans Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönetmeliği” nin ilgili mevzuat hükümlerine bağlı olarak “Bağıl Değerlendirme Esasları” kapsamında gerçekleştirilecektir.

 

Üniversitemizde açılacak olan Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programı kontenjanları

 

Program Adı

Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi öğrencileri için ayrılan kontenjanlar

(%60)

Diğer üniversitelerin öğrencileri için ayrılan kontenjanlar

(%40)

Toplam

 (%100)

Fizik

12

8

20

Kimya

12

8

20

Matematik

15

10

25

Biyoloji

6

4

10

Moleküler Biyoloji ve Genetik

15

10

25

Hemşirelik

15

10

25

İngiliz Dili ve Edebiyatı

24

16

40

Psikoloji

24

16

40

Sosyoloji

24

16

40

Felsefe

9

6

15

Tarih

24

16

40

Türk Dili ve Edebiyatı

24

16

40

Beden Eğitimi ve Spor

9

6

15

Resim

9

6

15

Devlet Konservatuarı

9

6

15

Elektrik Elektronik Mühendisliği

9

6

15

Makine Mühendisliği

9

6

15

Metalurji ve Malzeme Mühendisliği

9

6

15

İşletme

9

6

15

İktisat

9

6

15

Maliye

9

6

15

Toplam

285

190

475

 

NOT: Yukarıdaki ilan edilen kontenjanlar boş kaldığı takdirde, boş kalan alanlardaki kontenjanlar Üniversite Yönetim Kurulu Kararı gereğince diğer alanlara kaydırılabilecektir.

 

DİKKAT: Bir atamaya esas alanda Pedagojik Formasyon Sertifika Programı açılabilmesi için ön kayıt ve kesin kayıt işlemlerinde en az 4 (dört) adayın başvuru yapması ve aynı zamanda kesin kayıt yapması gerekir. Bir programa en az 4 (dört) adayın kesin kayıt yapmaması durumunda o program için Pedagojik Formasyon Eğitimi açılmayacak ve öğrencilerin yatırmış oldukları ücretler iade edilecektir.

 

Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Programına kayıt işlemleri aşağıdaki kriterlere göre yapılacaktır.

 

Ön kayıtlar Nasıl Yapılacak?

Ön kayıtlar 11 Ekim – 15 Ekim 2021 tarihleri arasında aşağıdaki işlem sırasına göre yapılacaktır.

 1. Adaylar https://obs.beun.edu.tr/foroibs/ogrsis/basvuru_login.aspx adresinde bulunan başvuru formunu doldurarak kayıt olduktan sonra çıktısını alacaktır. Bu formdaki beyanlar esas alınarak yerleştirme yapılacağından yanlış beyanda bulunanlar kayıt haklarını kaybedeceklerdir. Kayıt esnasında beyan edilen e-posta adresi ve telefon numaralarının güncel olması önemlidir. Not sistemine giriş, not sorgulama ve iletişim beyan edilen e-posta ve telefon ile yapılmaktadır.
 2. Adaylar sisteme belgelerini JPEG formatında yükleyecektir.
 3. Adaylar başvuru formunun çıktısını imzalayarak şahsen yaptırdıkları kesin kayıtta imzalı formlarını teslim edeceklerdir.

NOT:

Adaylar 100’lük sistem üzerinden mezun olmuşlarsa mezun oldukları üniversiteden/fakülteden 4’lük sisteme göre not dönüşümünü resmi olarak yaptırmaları gerekmektedir. Aksi takdirde adayın başvurusu kesinlikle kabul edilmeyecektir. Formasyon birimimizce not dönüşümü kesinlikle yapılmayacak ve not dönüşümü yapılmayan başvuru değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

Ön Kayıt Başvurularının Değerlendirilmesi ve Sonuçların İlanı

 

 • Adaylar, genel akademik ortalamalarına göre değerlendirilerek sıralanacak olup, eşitlik durumunda mezuniyet tarihi daha eski olanlara öncelik verilecektir.
 • Mezuniyet yılının da aynı olması durumunda yaşı büyük olana öncelik verilecektir.
 • Kesin kayıt hakkı kazananlar 18 Ekim 2021 tarihinde Üniversitemiz Pedagojik Formasyon Birimince Ereğli Eğitim Fakültesi internet sayfasından ilan edilecektir.
 • Sonuçlarla ilgili olarak telefonla vb. yollarla bilgi verilmeyecektir.

Kesin kayıtlar

 1. Kesin kayıtlar 19 Ekim–21 Ekim 2021 tarihleri arasında mesai saatleri (08:30-17:30) içinde Ereğli Eğitim Fakültesi Öğrenci İşleri Bürosu tarafından yapılacaktır. Bu süre içinde kayıt yaptırmayanlar kayıt hakkını kaybedecektir. Başvurular şahsen yapılacaktır (E-posta, faks, posta vb. yollarla yapılacak müracaatlar kesinlikle kabul edilmeyecek ve değerlendirmeye alınmayacaktır).
 2. Kayıt ücreti 3678 (üç bin altı yüz yetmiş sekiz) TL olup kayıt dönemlerinde iki eşit taksitte ödenecektir. Öğrenim ücretinin ilk taksidi; Ziraat Bankası Zonguldak Şubesinde bulunan Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi Döner Sermaye Hesabı TR63 0001 0001 3130 8757 4550 19 nolu hesaba Ad Soyad ve TC Numarası ile birlikte “2021-22 Pedagojik Formasyon Eğitimi Sertifika Ders I. Dönem Ücreti” şeklinde açıklama belirtilerek ödenecektir.
 3. Kesin kayıt yaptırdıktan sonra herhangi bir sebeple kaydını sildiren öğrencilerin yatırdıkları kayıt ücreti, 31 Ağustos 2013 Tarihli ve 28751 Sayılı Resmî Gazete ilan edilen Bakanlar Kurulu Kararının Madde 16. 1 bendine göre kesinlikle iade edilmeyecektir.

 

 1. Birinci dereceden şehit veya gazi yakını olduğunu belgeleyen adaylardan ücret alınmayacaktır.

 

Kesin kayıtta istenecek belgeler

 

 1. Başvuru Dilekçesi Çıktısı

 

 1. Diploma veya Geçici Mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı kopyası (E-Devletten alınabilir)

 

 1. Mezun olduğu üniversiteden onaylı not döküm belgesi (transkript)

 

 1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi

 

 1. Öğrenim ücretinin I. taksitinin (1839 TL) ödendiğine dair banka dekontu

 

 1. İki adet fotoğraf

 

ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ

2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI

PEDAGOJİK FORMASYON EĞİTİMİ SERTİFİKA PROGRAMI

 

AKADEMİK TAKVİM

 1. YARIYIL

30 EKİM 2021                                   DERSLERİN BAŞLAMASI

30 EKİM- 06 KASIM 2021                   MUAFİYET İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ

18 ARALIK 2021                                ARA SINAVLAR

29 OCAK 2022                                  DERSLERİN BİTİŞİ

05 ŞUBAT 2022                                 GÜZ YARIYILI GENEL SINAVLARI

12 ŞUBAT 2022                                 BÜTÜNLEME SINAVLARI

 

 1. YARIYIL

14  – 18 ŞUBAT 2022                        DERS KAYITLARI VE HARÇ ÜCRETLERİNİN ÖDENMESİ

19 ŞUBAT 2022                                DERSLERİN BAŞLAMASI

19-26 ŞUBAT 2022                           MUAFİYET İÇİN BAŞVURU TARİHLERİ

09 NİSAN 2022                                ARA SINAVLAR

28 MAYIS 2022                                DERSLERİN BİTİŞİ

04 HAZİRAN 2022                            BAHAR YARIYILI GENEL SINAVLARI

11 HAZİRAN 2022                            BÜTÜNLEME SINAVLARI

18 HAZİRAN 2022                            TEK DERS SINAVLARI

 

NOT: Akademik takvim, ders ve sınav programlarında gerekli görüldüğü durumlarda değişiklikler yapılabilir.Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin