Çocuk Haklarına Yönelik Öykü Yarışması

Çocuk Haklarına Yönelik Öykü Yarışması

Küçült Yazı Tipi Büyüt
ÇOCUK HAKLARI İÇİN YARIŞALIM 

Tüm üniversite öğrencilerini çocuk haklarına yönelik öykü yarışmasına davet ediyoruz. Bu etkinliğin temel amacı, öykü yarışması sayesinde oldukça sınırlı sayıda olan çocuk haklarına yönelik öykülerin üretilmesidir.

Yarışma önlisans, lisans ve lisansüstü seviyesinde öğrenim gören tüm üniversite öğrencilerinin başvurusuna açıktır.

Başvuru Formu'na afişte yer alan karekod ile erişilebilmektedir. 

KATILIM ŞARTLARINDAN BAZILARI

Öykülerin teması; çocuk hakları çerçevesinde oluşturulacaktır.
 Yarışmaya katılım sağlayan tüm eserler;
-İmla kurallarına uygun şekilde, A4 kağıdı ebadında,
-Word formatında Times New Roman 12 punto
-En fazla 1000 kelime olacak şekilde hazırlanıp egitimtookuloncesi@gmail.com mail adresine gönderilecektir.

 Eser sahiplerinin Adı-Soyadı, TC kimlik numarası, Telefon numarası ve Üniversite bilgileriöykü metninin ilk sayfasına yazılacaktır.

Güncel tarihli üniversite öğrenci belgesi ve şartnamede bulunan katılım formu eksiksiz ve ıslak imzalı bir şekilde egitimtookuloncesi@gmail.com adresine taranarak gönderilecektir. Katılım formu gönderilmeyen eserler değerlendirmeye alınmayacaktır.

Eser içeriklerinde geçecek olan özel ve tüzel kişilere ait isimlerin kullanımıyla ilgili yasal hak ve sorumluluklar katılımcıya aittir.

Yarışmaya önlisans, lisans ve lisansüstü seviyesinde öğrenim gören herkes katılabilir.
Katılım formuna katılımcının bilgileri yazılacak ve kişi tarafından kendi el yazısı ile ismi yazılarak imzalanacaktır. Katılım formunun imzalanması yarışma ile ilgili şartnamenin tüm hükümlerinin kabul edildiği anlamına gelmektedir.

Esere katkı sağlayan tüm katılımcılar, Katılım Formu'nu bireysel olarak dolduracaktır. Bireysel olarak doldurulan formların tümü, ilgili mail adresine gönderilecektir. Usulüne uygun olarak doldurulmamış ve imzalanmamış katılım formlarına ilişkin eser değerlendirilmeye alınmayacaktır.Yayınlanma Tarihi : 29.11.2022