Öğretim Üyesi İlanı

Küçült Yazı Tipi Büyüt
ZONGULDAK BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜNDEN                                        
Aşağıda  Anabilim   Dalı  itibariyle  ünvan ve şartları  belirtilen,  Üniversitemiz Fakülte  ve Yüksekokullarında  açık  bulunan  kadrolara   
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
Müracaat süresi  ilanın yayını tarihinden  itibaren 15 gündür. Dr. Öğr. Üyesi kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul 
Müdürlüklerine, Profesör ve Doçent kadroları için Rektörlük Personel Dairesi Başkanlığına müraacat dilekçeleri ekinde;
1- T.C.Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,
2- Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı suretini,
3- Üç adet fotoğraflarını,
4- Adli Sicil Belgesini (En geç 1 (bir) aylık)
5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu (3 Adet)
6- Başvuracak adayların başvuru formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu ( https://w3.beun.edu.tr/  adresinden temin edilecektir.)
7- Üniversitemizin https://kms.kaysis.gov.tr/Home/Kurum/59441486 sayfasında yayınlanmış olan  Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent
 ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,
8- Profesör kadrosuna müracaat edenlerin 6 (Altı) nüsha halinde, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört)
    nüsha halinde
         a) Özgeçmişlerini,
         b) Yayın listelerini,
         c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte
müracaat etmeleri ilan olunur.
           - Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/icerik/12/mevzuat.html
             sayfasında yayınlanmış olan " Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Dr. Öğretim Üyesi Kadrosuna 
             Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları  sağlamış olmaları,
          - Dr. Öğretim Üyesi kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri,
          - Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
  NOT : Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul 
            edilmeyecektir.

Öğretim Üyesi İlanı Kadro ve Detayları için tıklayınız 

Başvuru Formu için tıklayınız

Güvenlik Soruşturması Formu için tıklayınız Yayınlanma Tarihi : 23.10.2018 Sayfa Görüntülenme Sayısı : 119