Öğretim Üyesi İlanı

Başvuru formu

Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu

Aşağıda Anabilim Dalı itibariyle ünvan ve şartları belirtilen, Üniversitemiz Fakülte ve Yüksekokullarında açık bulunan kadrolara
2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu'nun ilgili maddelerine göre öğretim üyesi alınacaktır.
 
Müracaat süresi ilanın yayını tarihinden itibaren 15 gündür.Yardımcı Doçent kadroları için ilgili Fakülte Dekanlıkları ile Yüksekokul
Müdürlüklerine müraacat dilekçeleri ekinde;
1- T.C.Kimlik No'larını gösterir beyanlarını,
2- Tüm diplomalarını veya öğrenim durumlarını gösterir belgelerinin onaylı sureti,
3- Üç adet fotoğraflarını,
4- Adli Sicil Belgesi (En geç 1 (bir) aylık)
5- Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formu (3 Adet)
6- Başvuracak adayların başvuru formu ile Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Formunu(http://w3.beun.edu.tr/ adresinden temin edilecektir.)
7- Üniversitemizin http://personel.beun.edu.tr/ilkeler sayfasında yayınlanmış olan Üniversitemiz Birimlerinde
Yardımcı Doçent Kadrosuna Atanma İlkelerinde yer alan formları,
8- Yardımcı Doçent kadrosuna müracaat edenlerin 4 (Dört)
nüsha halinde
a) Özgeçmişlerini,
b) Yayın listelerini,
c) Bilimsel çalışma ve yayınlarını kapsayan dosyaları ile birlikte
müracaat etmeleri ilan olunur.
- Müracaat edenlerin 657 Sayılı Kanunun 48.maddesindeki şartları ve Üniversitemiz http://personel.beun.edu.tr/ilkeler
sayfasında yayınlanmış olan " Üniversitemiz Birimlerinde Profesör, Doçent ve Yardımcı Doçent Kadrosuna
Atanma İlkeleri"nde belirtilen şartları sağlamış olmaları,
- Yardımcı Doçent kadrosuna başvuranların müracaat dilekçelerinde yabancı dillerini belirtmeleri,
- Yurtdışından alınmış Diplomaların Üniversitelerarası Kurulca Denkliğinin onaylanmış olması gerekmektedir.
NOT : Postadaki gecikmeler kabul edilmeyeceği gibi yukarıdaki belgelerden bir tanesinin eksik olması halinde de müracaatlar kabul
edilmeyecektir.
 
ANABİLİM DALI Yrd.Doç. AÇIKLAMA
DEVLET KONSERVATUVARI    
PİYANO 1 Devlet Konservatuvarı Müzik Bölümü ya da Eğitim Fakültesi Müzik Öğretmenliği Lisans mezunu olmak. Piyanoda makamsal çokseslilik üzerine doktora çalışması yapmış olmak.
SAĞLIK BİLİMLERİ FAKÜLTESİ    
HEMŞİRELİK ESASLARI 1 Hemşirelik Bölümü lisans mezunu, Hemşirelik Esasları anabilim dalında doktorasını tamamlamış olmak, Basınç Yarası konusunda çalışmalar yapmış olmak.
MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ    
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve atıkların petrol kirliliğinin arıtımı konusunda çalışmalar yapmış olmak,
ÇEVRE MÜHENDİSLİĞİ 1 Çevre Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Çevre Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve atıksulardan bazı metallerin giderimi konusunda çalışmalar yapmış olmak,
MAKİNE MÜHENDİSLİĞİ 1 Makine Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Makine Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak ve Mini / Mikro kanallarda nano akışkanla ısı transferi konusunda çalışmalar yapmış olmak.
ELEKTROMANYETİK ALANLAR VE MİKRODALGA TEKNİĞİ 1 Elektrik Elektronik Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Elektrik Elektronik Mühendisliği Anabilim Dalında Doktora yapmış olmak.
BİYOMEDİKAL 1 Elektrik Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektronik Müh., Elektronik Haberleşme Müh., Bilgisayar ve Kontrol Müh., Kontrol Müh.veya Biyomedikal Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Biyomedikal alanında doktora yapmış olmak.
BİYOELEKTRONİK 1 Elektrik Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektronik Müh., Elektronik Haberleşme Müh., Bilgisayar ve Kontrol Müh., Kontrol Müh.veya Biyomedikal Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Biyoelektronik alanında doktora yapmış olmak.
BİYOMEKANİK 1 Elektrik Elektronik Müh., Bilgisayar Müh., Elektronik Müh., Elektronik Haberleşme Müh., Bilgisayar ve Kontrol Müh., Kontrol Müh., Makine Müh.veya Biyomedikal Mühendisliği Bölümü lisans mezunu olmak. Biyomekanik alanında doktora yapmış olmak.
FEN EDEBİYAT FAKÜLTESİ    
DENEYSEL PSİKOLOJİ 1 Psikoloji Bölümü lisans mezunu olmak. Fizyolojik Psikoloji alanında doktora yapmış ve Deneysel Psikoloji konusunda çalışma yapmış olmak.
KARADENİZ EREĞLİ TURİZM FAKÜLTESİ    
TURİZM İŞLETMECİLİĞİ 1 Turizm Eğitimi Bölümü Lisans mezunu olmak. Turizm pazarlaması ve destinasyon markası alanında doktora yapmış olmak.
14.03.2017 TARİHLİ POSTA GAZETESİNDE YAYINLANMIŞTIR.    
SON BAŞVURU TARİHİ : 28.03.2017    
İLAN DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI İNTERNET ADRESİNDE YAYINLANMIŞTIR. (http://www.dpb.gov.tr)  


Yayınlanma Tarihi :
Bilgi İşlem Daire Başkanlığı - Her Hakkı Saklıdır
[]
IPv6 Etkin